META Policové regály

Informace pro bezpečné plánování

META CLIP Zásuvný regál

Základní regál Přídavný regál
jmen. délka + 56 mm jmen. délka + 6 mm
jmen. hloubka + 36 mm jmen. hloubka + 36 mm

META CLIP Rohový regál

jmen. délka 1: jmen. délka + 56 mm jmen. hloubka + 36 mm
jmen. délka 2: jmen. délka + 11 mm jmen. hloubka + 36 mm
jmen. délka 3: jmen. délka + 6 mm jmen. hloubka + 36 mm

META FIX Šroubovaný regál

Základní regál Přídavný regál
jmen. délka + 4 mm jmen. délka + 2 mm
jmen. hloubka + 4 mm jmen. hloubka + 4 mm

META CLIP Zásuvný regál dvojitý

Základní regál Přídavný regál
jmen. délka + 56 mm jmen. délka + 6 mm
2 x jmen. hloubka + 75 mm 2 x jmen. hloubka + 75 mm

META FIX šroubovaný regál & META CLIP zásuvný regál

Regály s poměrem výška : hloubka ≥ 5 : 1 je nutné zajistit proti převrhnutí. (ukotvením do zdi, nebo do podlahy) 

Všechny údaje o nosnostech platí při rovnoměrně rozloženém zatížení. 

Údaje o nosnostech na reg. sloupec platí při 3 a více polích.