META Regály s velkým odstupem rámů

Informace pro bezpečné plánování

META SPEED-RACK Regály s velkým odstupem rámů

Jmen. velikost = skutečná velikost
Montáž vždy jen jako základní regál.

 

Všechny údaje o nosnostech platí při rovnoměrně rozloženém zatížení. Montáž pouze základního regálu. 

 

META MINI-RACK Regály s velkým odstupem rámů

Základní regál Přídavný regál
jmen. délka + 107 mm jmen. délka + 51 mm
jmen. hloubka = hloubka dle tabulky jmen. hloubka = hloubka dle tabulky

 

Regály s poměrem výška : hloubka ≥ 5 : 1 je nutné zajistit proti převrhnutí (ukotvením do zdi, nebo do podlahy).