META CLIP 3M zásuvný regál pro ochranu životního prostředí

pro ekologické skladování

 

Regál na ochranu životního prostředí pro ekologicky šetrné skladování kapalin WGK 1-3

CLIP Gesamt neu zuschnitt
  • Pevný regálový systém META CLIP 3M s rozmontovatelnými rámy
  • Vaničkvé police vhodné ke skladování kapalin ohrožujících vodu dle zařazení WGK 1-3 a hořlavin dle třídy F/F+
  • Záchytný objem police - podle typu (až 28 l)
  • Záchytný objem vany s označením UHP, vhodné pro skladování kapalin ohrožujících vodu dle zařazení WGK 1-3 a hořlavin dle třídy F/F+, záchytný objem 45
  • Zatížení police: 150 kg
  • Nosnost sloupce: 800 a 1.100 kg

META CLIP 3M zásuvný regál pro ochranu životního prostřed

  • Rychlá násuvná montáž bez nářadí
  • Děrované police v rastru od 50 mm k dodání z příslušenství (platí jen pro regál 3)
  • Výškově nastavitelné police v rastru 25 mm 

Bezpečnostní upozornění

Regály s poměrem výška : hloubka ≥ 5 : 1 je nutné zajistit proti převrhnutí (ukotvením do zdi, nebo do podlahy viz. str. 47).
Všechny údaje o nosnostech platí při rovnoměrně rozloženém zatížení.
Údaje o nosnostech na reg. sloupec platí při 3 a více polích.
Nosnost police max. 200 kg 

Katalogy a montážní pokyny

Aktuální brožury a montážní pokyny najdete na našem katalogovém portálu.