META MINI-RACK regál na sudy

META MINI-RACK regál s velkým odstupem rámů

 

Whodné pro: hořlaviny se symboly nebezpečnosti F / F +, voděškodící tekutiny dle WGK 1-3

max. hustota tekutin 1,9 kg/l

spiegelung fassregal 980x560 2016
  • Sestává z rozložených rámů a vždy 2 nosníků
  • Páry nosníků mohou být výškově přestavitelné v rastru 50 mm
  • Hodí se jen do vnitřních prostor
  • Certifikát pro ochranu životního prostředí
  • Objem vany pro zachycení unikající kapaliny 230 litrů
  • Základní regál: Jmen. délka + 107 mm

META MINI-RACK regál na sudy

  • Přídavný regál: Jmen. délka + 51 mm
  • Obsah dodávky základní regál: 2 rámy (rozložené), 2 páry nosníků, 4 držáky na sudy, 1 záchytná vana, 1 držák konve
  • Obsah dodávky přídavný regál: 1 rám (rozložený), 2 páry nosníků, 4 držáky na sudy, 1 záchytná vana, 1 držák konve
  • Provedení vany: 3 mm ocelový plech, pozinkovaný dle DIN EN ISO 1461, s nohami, mezera mezi podlahou a vanou 100 mm

bezpečnost

Regály s poměrem výška : hloubka ≥ 5 : 1 je nutné zajistit proti převrhnutí.
Všechny údaje o nosnostech platí při rovnoměrně rozloženém zatížení a pro regálové řady se 4 a více poli.
2 ks kotev pro rám.

Katalogy a montážní pokyny

Aktuální brožury a montážní pokyny najdete na našem katalogovém portálu.