Slovník

Technické termíny pro porozumění

Zárážka

U konzolových ramen. Zabraňuje před náhodným odvalením kulatých materiálů (předpis BGR 234 pro skladování kulatých materiálů)

Závěs

Závěs slouží k upevnění podélníku nebo nosníku k svislým částem regálu. Přenáší zatížení na rám a zároveň regál zpevňuje.

Výztuha

Regály jsou vyztužené buď diagonálními (křížové vyztužení), nebo podélnými výztuhami. Diagonální táhla jsou nejčastěji používány u policových regálů. U paletových regálů konstrukci zpevňují samotné nosníky.

Diagonální vyztužení

Diagonální výztužná táhla na zadních stranách regálů. Používají se u policových nebo konzolových regálů. Jedná se o vysoce efektivní metodu vyztužení.

Distanční kus

Spojovací prvek mezi dvěma regály. Používá se při montáži dvojitých řad paletových regálů, aby byly mezi jednotlivými regály zajištěny stejnoměrné mezery.

Oboustranně přístupný

U oboustranně přístupných regálů lze polici obsluhovat z obou stran. Nepoužívá se zde diagonální vyztužení. Regál je vyztužen pomocí podélníků, což umožňuje oboustranný přístup.

Oboustranný (dvojitý)

Jedná se o oboustranný regál, kde jsou dvě řady regálů pevně spojeny zády k sobě. Narozdíl od vyztužení pomocí podélníků u oboustranných regálů se zde využívá vyztužení pomocí diagonálních táhel na zadních stěnách regálu.

Zábrana proti prostrčení

Zabraňuje proti prostrčení palet v regálu. Zábrany proti prostrčení neslouží jako doraz při zakládání palet.

Výšková rozteč

Udává vzdálenost mezi podlahou skladu (nebo horní hranou police) a horní hranou police nad ní. Tato vzdálenost hraje významnou roli při plánování konstrukce regálu. Rozmístění polic má přímý vliv na jeho nosnost.

Nosnost police

Nosnost police udává maximální zatížení police nebo úrovně mezi dvěma rámy. Zátěž musí být rozložena rovnoměrně po celé ploše. Součet nosností polic zpravidla tvoří zatížení regálu.

Nosnost sloupce

Celková kapacita zatížení regálového sloupce. Sloupec je prostor mezi dvěma rámy. Součet nosností polic nad sebou by neměl překročit povolenou nosnost sloupce. Nosnost sloupce je ovlivněna výškovou roztečí mezi jednotlivými policemi.

Uzlová spojka

Uzlové spojky se používají jako výztuhy v určitých místech u šroubovaných regálů. Jsou tvořeny plechovým úhelníkem s integrovanými maticemi, které usnadňují jejich montáž.

Galvanické zinkování

Při elektro-galvanizaci nebo-li pozinkování je materiál nejprve řádně očištěn naředěnými kyselinami a poté ponořen do lázně solného roztoku zinku. Následně lázní při nízkém napětí prochází elektrický proud, který způsobí chemickou reakci. Kov (zinek) se odděluje od soli a nanáší se v tenké vrstvě na ponořený materiál, čímž dochází k pokovování.

Prolisované rámy / police

 

Lisování je proces tlakového spojování používaný ve firmě META pro výrobu rámů CLIP. Tímto procesem jsou jednotlivé komponenty rámu bezšroubově spojovány v jeden celek. Díky této metodě rámy disponují vysokou stabilitou a pevností. Na rozdíl od rámů se šroubovými nebo nýtovými spoji lze u takto prolisovaných rámů vkládat police libovolně po celé výšce stojiny. Tento proces se rovněž čím dál více využívá při výrobě polic, jelikož je oproti tradičnímu svařování výrazně šetrnější k životnímu prostředí.

Výška úrovně

viz "výšková rozteč"

Odkládací plocha

U spádových či válečkových regálů slouží pro odkládání odebíraných předmětů. K regálu je nainstalována po celé délce police z čelní strany.

Výstužné podélníky

Výstužné podélníky jsou díly se závěsem na levé i pravé straně. Montují se vždy v párech. Jsou užívány pro vyztužení montovaných regálů přesně v místech, které určí dimenzace. Police se poté vkládá do páru podélníků. Standardně se však využívá vyztužení pomocí diagonálních táhel. (viz „diagonální vyztužení“)

Polypropylen (PP)

PP je odolný proti téměř všem organickým rozpouštědlům a tukům, stejně jako většině kyselin a alkalických roztoků. PP nezapáchá, je fyziologicky nezávadný a šetrný k pokožce. Je vhodný pro použití v potravinářství i farmaceutickém odvětví.

Práškové lakování

Jednou ze dvou povrchových úprav regálových systémů META je elektrostatické nanášení epoxido-polyesterové barvy. Tato úprava poskytuje optimální odolnost proti oděru a nejvyšší možnou kvalitu povrchu. Je vhodná dokonce i pro skladování potravin. Neuvolňuje žádné nežádoucí látky, které by mohly mít nepříjemný zápach, chuť, nebo látky zdraví škodlivé. Práškové lakování je zcela neškodné k životnímu prostředí.

Pre-galvanizace

Speciální proces zinkování, kdy je surovina (ocel) ve formě pásů či plátů nejprve vypálením v dopravníkové peci tepelně opracována a očištěna. Následně prochází lázní roztaveného zinku. Požadované množství zinkového povlaku je možno pomocí trysek regulovat a nastavovat. Vrstva je vytvořena po ztuhnutí krystalické struktury naneseného zinku.

Pojistka pro nosník

Zabraňuje náhodnému nadzdvižení nosníku. Každý nosník musí být zajištěn dvěma pojistkami.

Pojistný šroub

Používá se u konzolových ramen (META MULTISTRONG L+M). Utažením pojistného šroubu je dosaženo rovnoměrného pnutí a zároveň je zaručeno pevné spojení mezi ramenem a stojinou.

Stojiny

Svislé nosné prvky regálu, které jsou vzhledem k jejich geometrii vyráběny za studena. Do nosných rámů jsou spojeny prostřednictvím spojovacích prvků, jako jsou boční plechy nebo C-profily. U montovaných regálů jsou spojovacími prvky police a držáky. Stojiny přenáší veškeré zatížení na podlahu skladu.

Podélné a příčné výztuhy

Viz " spodní výztuha“. Podélné nebo příčné výztuhy jsou používány v závislosti na typu police.

Spodní výztuha

Spodní výztuhy se používají z různých důvodů: Mohou zvyšovat nosnost polic, především však zabraňují jejich průhybu. V případě podélníků přenášejí spodní výztuhy zatížení právě na podélníky. U dřevotřískových desek zabraňují jejich prohnutí nebo zlomení.