Tönnemann, Coesfeld

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ U PRODEJCE AUTOMOBILŮ

VÍCE PROSTORU PRO PNEUMATIKY A MOTORY

Nový sklad pro Autosalon Tönnemann v německém Coesfeldu

teaser toennemann

AUTOSALON

Autohaus Tönnemann je partnerem značky Opel od roku 1929 a je jedním z největších německých prodejců Opel. V roce 1999 se ob-chodní zastoupení rozšířilo o značku Honda. Saab následoval v roce 2000, poté Hyundai v roce 2006 a Škoda v roce 2009. Prode-jce aut Tönnemann má asi 100 zaměstnanců na čtyřech místech, z toho přibližně 70 zaměstnanců v největší pobočce v Coesfeldu.

toennemann bild 01
Flexibilní zásuvný systém META-CLIP je mimořádně univerzální a umožňuje rychlé a snadné reakce na změny rozsahu.

Technické údaje projektu

Objekt: Autosalon Tönnemann, Coesfeld
 
Velikost
 
skladu: 570 m²
 
Doba
 
výstavby: 7 měsíců (kompletně), 2 týdny pro společnost META
 
Instalované
 
výrobky
 
META: 2200 MULTISTABIL polic 230 kg ve 12 úrovních, 2 podlaží (250 + 158 m²), částečně vybaveny kancelářemi

Zadání projektu

V rámci projektu došlo k přepracování skladu, a to sloučením dvou míst, čímž se sloučila dříve decentralizovaná skladová struktura. Prodejní a servisní oddělení jsou nyní pod jednou střechou.

Pro zajištění rychlého přístupu k náhradním dílům pro nezávislé dílny a interní opravárenské služby, je nezbytný promyšlený logisti-cký proces. Bylo nutné velmi přesné plánování, aby bylo umožněno snadné skladování různě velkých částí.

Výzvou pro specialisty na skladovací techniku ve společnosti META bylo seřadit jednotlivé části výrobce v souladu se značkou a záro-veň zkrátit přístupové časy pro zaměstnance.

Pro každý náhradní díl je k dispozici vhodný policový systém.
Jöchen Tönnemann, GF, Alfons Füßner, vedoucí náhradních dílů a příslušenství, Martin Hitzfeld, oblastní ředitel META

Prohlášení zákazníka

V rámci projektu došlo k přepracování skladu, a to sloučením dvou míst, čímž se sloučila dříve decentralizovaná skladová struktura. Prodejní a servisní oddělení jsou nyní pod jednou střechou.

Pro zajištění rychlého přístupu k náhradním dílům pro nezávislé dílny a interní opravárenské služby, je nezbytný promyšlený logisti-cký proces. Bylo nutné velmi přesné plánování, aby bylo umožněno snadné skladování různě velkých částí.

Výzvou pro specialisty na skladovací techniku ve společnosti META bylo seřadit jednotlivé části výrobce v souladu se značkou a záro-veň zkrátit přístupové časy pro zaměstnance.