Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

 

Informace ke zpracování osobních dat
META skladovací technika, s.r.o., IČ 26020645, se sídlem Rudolfovská tř. 742/171, 370 01, České Budějovice, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu společnosti: META skladovací technika, s.r.o., Rudolfovská tř. 742/171, 370 01, České Budějovice.

Zabezpečení Vašich osobních dat 
META skladovací technika, s.r.o., dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů. 

Právo na informace 
Vaším právem je požádat META skladovací technika, s.r.o., o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. 
Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). 

Aktualizace údajů, právo na opravu 
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. 
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 
Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: 
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 

Právo na výmaz 
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného obchodního sdělení či novinek), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. 

Kam se můžete obrátit 
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email: meta@meta-regaly.cz
META skladovací technika, s.r.o., Rudolfovská tř. 742/171, 370 01, České Budějovice.

Webové stránky - soubory protokolů 
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří: 

• Vaše IP Adresa 
• Otevíraná stránka našeho webu 
• Kód odpovědi http 
• Identifikace Vašeho prohlížeče 

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů. 

Soubory cookies
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost. 

Analýza a statistiky 
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů. 

Zasílání novinek na email 
V případě, že máte zájem dostávat od META skladovací technika, s.r.o. akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší e-mailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. META skladovací technika, s.r.o., nepředává takto získanou e-mailovou adresu dalším zpracovatelům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již nechcete od META skladovací technika, s.r.o. dostávat e-maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy písemně na adresu společnosti. 

Zpracování osobních údajů 
META skladovací technika, s.r.o., bude v tomto dokumentu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů. 


Kontaktní formulář na webu www.meta-online.com/cz 

Pokud nás budete kontaktovat přes náš kontaktní formulář, jsou na webu www.meta-online.com/cz zpracovávány tyto osobní údaje, pro případnou komunikaci s Vámi. Tyto osobní údaje evidujeme na základě Vašeho souhlasu, který udělíte pod kontaktním dotazníkem. Osobní údaje zpracováváme sami, nebo prostřednictvím pověřených zpracovatelů, se kterými máme uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Právní titul Souhlas 

Osobní údaje Jméno, Příjmení, Adresa, E-mail, Telefon
Účel zpracování Komunikace se zákazníkem, který nás první kontaktoval přes tento dotazník

Doba zpracování Po dobu maximálně jednoho roku nebo do odvolání souhlasu 


Kontakty na zaměstnance na webu www.meta-online.com/cz 

Pro lepší komunikaci zákazníků s našimi zaměstnanci, jsou na webu www.meta-online.com/cz, umístěné osobní údaje našich zaměstnanců. Tyto osobní údaje zveřejňujeme na základě plnění pracovní smlouvy. Osobní údaje zpracováváme sami, nebo prostřednictvím pověřených zpracovatelů, se kterými máme uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Právní titul Plnění smlouvy

Osobní údaje Email, Jméno, Příjmení, Pracovní pozice, Telefon, Titul
Účel zpracování Potřebný kontakt pro klienta

Doba zpracování Po dobu trvání pracovněprávního vztahu Fotografie zaměstnanců, prezenční videa společnosti www.meta-online.com/cz

Na propagaci naší společnosti jsou na webu www.meta-online.com/cz umístěné osobní údaje našich zaměstnanců. Tyto osobní údaje zveřejňujeme na základě jejich souhlasu. Osobní údaje zpracováváme sami, nebo prostřednictvím pověřených zpracovatelů, se kterými máme uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Právní titul Souhlas

Osobní údaje Fotografie, Video
Účel zpracování Propagace společnosti

Doba zpracování Do odvolání souhlasu


Objednávka www.meta-online.com/cz

V případě, že učiníte objednávku na webu www.safety-cz.com, zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení a odeslání Vaší objednávky. Osobní údaje zpracováváme sami, nebo prostřednictvím pověřených zpracovatelů, se kterými máme uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Právní titul Plnění smlouvy

Osobní údaje Jméno, Příjmení, Adresa, E-mail, Telefon 

Účel zpracování Objednávka z našeho e-shopu

Doba zpracování 3 roky od data zakoupení produktu