META byla společností EcoVadis klasifikována stříbrně!

META byla společností EcoVadis klasifikována stříbrně!

Alina Würfel - 14.10.2021


Společnost EcoVadis důkladně prošetřila podnikatelskou odpovědnost společnosti META. Cílem šetření byly oblasti ekologie, pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného obstarávání materiálu.

Společnost META byla obratem klasifikována jako „stříbrná“. To znamená, že expert na skladovací techniku z německého Arnsbergu patří k prvním 25 % podniků, které společnost EcoVadis dosud celosvětově certifikovala.

EcoVadis chce zajistit lepší etické a spravedlivější zacházení se zaměstnanci, podpořit přechod k nižším emisím, omezit vlivy na životní prostředí a v neposlední řadě ovlivnit vývoj odolnějších podniků a hodnototvorných řetězců.

Takzvané scorecards navíc zobrazují silné stránky a poukazují na oblasti umožňující zlepšení, které mohou hodnocené podniky využít pro realizaci opravných opatření a tudíž pro zlepšení ve výše uvedených oblastech. Celosvětově využívá více než 75 000 podniků služby společnosti EcoVadis pro snižování rizik, podporování inovací a vytváření důvěry a transparence mezi všemi obchodními partnery.