Příběh Digital.Hub od společnosti META

Kerstin Fiedler - 18.12.2020


S prohlášením „V budoucnu nebude stačit pouze ohýbat ocel“ se zrodila úvodní myšlenka na přestěhování společnosti META do Digital.Hub Logistics v Dortmundu. Společnost META přijala proaktivně výzvu digitální transformace a přemýšlela o nových způsobech, jak změnit, rozšířit nebo doplnit hlavní předmět podnikání.

Vstup do Digital.Hub

Stejně jako spousta středně velkých podniků se ani společnost META nebrání digitálním inovacím. Proto bylo v roce 2018 rozhodnuto, že se META se dvěma zaměstnanci přestěhuje do logistické lokality v Dortmundu v Digital.Hub. Digital.Hub Logistics se vrací k iniciativě digitálního sdružení Bitkom a je součástí iniciativy Digital Hub (de:hub) spolkového ministerstva průmyslu a energetiky (BMWi) s celkem 12 centry. Se vzdáleností necelých 50 km od hlavního sídla v překrásném regionu Sauerland v Arnsbergu byla vytvořena dostatečně velká vzdálenost k tomu, aby nebyla dostižena každodenním obchodem.

Události a akce

Vytváření sítí s podobně smýšlejícími lidmi a start-upy s jejich inovativními produkty a službami funguje nejlépe při událostech a akcích. I když to na první pohled není vždy vnímáno jako smysluplně investovaný čas, vytváření sítí se následně téměř vždy vyplatí.

 

To je také případ „The Smart Storage System Challenge by META“. V rámci summitu Porúří s názvem „Big Corporates Looking For Innovative Solutions“ vypsala společnost META úlohu, o kterou se mohly ucházet start-upy z celého světa. Ve finále představily v Hale století v Bochumi své přístupy řešení tři start-upy, vybrané společností META. To nejen výrazně zviditelnilo společnost META na mezinárodní start-up scéně, ale bylo také významným přínosem v oblasti celkové image pro mladé start-upy a potenciální partnery. Také jsme mohli navázat kontakty se start-upy a odborníky a využít možnost k řešení konkrétních pilotních projektů a uzavření vzájemných kooperací.

 

 

Interní inovace

Možnost jak seznámit celou společnost META s inovacemi a digitalizací o něco více, byla realizována spuštěním různých projektů. Kromě inovačního koutku s hypotézou a otázkami měsíce týkajícími se inovací, byly na interním intranetu zveřejněny příspěvky o aktivitách v Digital.Hub. Rovněž byla umožněna účast na akcích za účelem poznávání nových technologií.
„Prostě to udělejte – Mohlo by to být opravdu dobré,“ tak znělo motto festivalu Transfer.Festivals platformy Digital.Hub.
Byla zde nabídnuta platforma pro průmysl, středně velké podniky, výzkum a mladé talenty, na které byly ukázány pohledy na nejnovější digitální inovace z oblasti logistiky a informačních technologií. Na pořadu jednání bylo také vytváření sítí s odborníky, řešiteli problémů a nekonvenčními mysliteli prostřednictvím konstruování, plánování, konceptualizace, programování, řešení hádanek, luštění a diskusí. Ať už šlo o strojové učení, suverenitu dat, digitální kulturu a transformaci, únikovou hru nebo otevřené diskuse o problémech.

Bylo ukázáno

    - jak lze nové technologie přenést do praxe,
    - jak nové koncepce a strategie posilují vlastní podnik,
    - jak vědecké poznatky mohou podnikům umožnit hrát roli průkopníka
    - jak nové metody zlepšují každodenní profesní život

a jakou přidanou hodnotu přináší síťování a digitalizace. Bylo také nabídnuto vedení na téma výzkumu a aplikace, jakož i dronů ve výzkumu.


Vlastní název – META AND YOU

Díky svému vlastnímu názvu by se měla pozornost zákazníků nasměrovat k novým aktivitám společnosti META v Digital.Hub. META přitom představuje hlavní předmět podnikání a AND YOU odkazuje na správu partnerů. To by mělo zvýšit úroveň povědomí o společnosti META, zatímco prostřednictvím doplňkových nabídek služeb budou získány nové skupiny zákazníků. Kromě letáků a marketingových materiálů byla vytvořena také domovská stránka, na které se mohou start-upy u společnosti META přihlašovat.

 

Osvědčené postupy pro start-up – středně velké podniky

Kreativita se setkává s odborností. Inovativní služby a produkty se potkávají se zavedenými procesy a sítěmi: Pokud start-upy spolupracují s malými a středními podniky (MSP), oba světy se také jednou za čas střetnou. Každý zúčastněný se přitom může učit jeden od druhého a společně využívat mnoho výhod.
Z tohoto důvodu se společnost META rozhodla jít novými cestami a dále rozvíjet partnerství se start-upy za účelem otevření nových obchodních oblastí.

Jedním z partnerů je společnost MotionMiners GmbH z Dortmundu. Start-up automatizuje a anonymizuje analýzu a optimalizaci manuálních procesů. Koncept MotionMiners je logický, srozumitelný a technologie probíhá ve skladu – kde je také společnost META doma. Prostřednictvím velké prodejní sítě společnosti META v Evropě a USA kontaktuje META start-upy se zákazníky v komerčních i průmyslových oblastech, kde lze testovat jejich nové produkty a generovat zpětnou vazbu od zákazníků. Společnost META nabízí start-upům přístup na trh a k našim zákazníkům.

Dalším partnerem společnosti META je start-up Logistic Lights, který nabízí flexibilní alternativu k Put to Light a Pick by Light. Přitom se na příslušnou polici, ze které se má vyjmout nebo vybrat položka, promítá světelný bod. Zapracování je hotové za pět minut, okamžitě se zvýší produktivita a s pohyblivým světelným bodem klesá únava. To má za následek vyšší rychlost Pick/Put a především stabilní tok materiálu. Jednoduchá manipulace vede k vysokému přijetí ze strany zaměstnanců a zvyšuje jejich spokojenost. Podstatný rozdíl je cena. Řešení od Logistic Lights je mnohonásobně levnější než řešení Pick and Put by Light.

Tím dáváme našim zákazníkům jasný signál, že společnost META pracuje progresivně a že potřeby svých zákazníků staví do popředí.


 

 

Optimalizace procesů se start-upy

Předtím než je společnost META svým zákazníkům doporučí, jsou produkty a služby jejích partnerů nejprve otestovány. Stejně tak i technologie MotionMining.
Konkrétním projektem bylo přestěhování oblasti malých dílů do jiného závodu. Díky tomu byla poprvé zaznamenána data v oblasti vychystávání malých dílů. Na základě shromážděných dat bylo možné vytvořit solidní základ pro plánování rozvržení. Tyto údaje byly vyhodnoceny za účelem vypracování konečného návrhu uspořádání pracovních stolů, položek a pracovních prostředků. Ve spolupráci s vychystávači, přepravou a správou logistiky bylo možné provést přestěhování během jednoho dne. Kromě aspektu smysluplného uspořádání různých pracovních prostředků bylo možné dosáhnout zkrácení tras a tím i úspory nákladů.


Výhled do budoucna

Pojďme změnit svět logistiky!
Hledáme start-upy v oblasti intralogistiky, které s námi budou vyvíjet digitální aplikace pro vše, co souvisí se skladem. Pokud s námi sdílíte svoji vizi, chcete společně s námi realizovat nové nápady a vytvořit něco hodnotného pro budoucnost, pak bychom se měli navzájem poznat.

Jako META nabízíme start-upům:

    - Prodejní síť v Evropě a USA. Váš start up zkontaktujeme se zákazníky v maloobchodním a průmyslovém sektoru, kde můžete otestovat nové produkty a generovat zpětnou vazbu od zákazníků, a otevřít si tak přístup na trh.
    - Podnikatelské prostředí. Jako součást skupiny společností JLU vám META AND YOU prostřednictvím vlastníka nabízí, také konkrétní investiční příležitosti a přístup do sítě úspěšné rodinné firmy.
    - Silicon Valley Spirit. Prostřednictvím META AND YOU vám umožníme kontaktovat výzkumné pracovníky a přístup k testovacím polím ve vědeckých institucích v Dortmundu. Nabízíme také navázání kontaktů s dalšími malými a středními podniky a vzájemné propojení start-upů.


Na domovskou stránku:  www.meta-and-you.com

portraet kerstin fiedler

Informace o autorce

Kerstin Fiedler působí ve firmě META od června 2018 a má na starosti digitální inovace a technologie. Kromě této práce se věnuje optimalizaci logistických procesů ve spolupráci se start-upy.

Ve volném čase ráda sportuje a je náruživou zpěvačkou v ženském sboru A-Capella Pop-Chor.