KVALITA AŽ DO NEJMENŠÍHO DETAILU

NÁŠ SLIB PRO VÁS...

Normy neznamenají jen omezení, ale také povinnost a bezpečnost v rámci know-how. Auditorský tým firmy META se skládá z kvalifikovaných inženýrů a techniků, kteří vyvíjejí specifikace kvality, stanovují opatření pro zajištění kvality a testují v naší vlastní zkušební laboratoři souhru jednotlivých komponentů. Poznatky z toho vyplývající tvoří základy vyzrálých výrobních inovací. Díky neustálého dialogu s našimi odbornými obchodními partnery a zákazníky také vznikají nové, inovativní nápady výrobků.

Kvalitní zpracování našich regálů až do těch nejmenších detailů nás odlišuje od našich konkurentů – naši zákazníci to velmi oceňují!

 

made in germany

Kvalita „Made in Germany“

Výroba policových regálů CLIP a FIX, regálů s velkým rozpětím MINI-RACK a SPEED-RACK a paletového regálu MULTIPAL probíhá v německém sídle společnosti.

 

5 Jahre Garantie

5 let záruky kvality u společnosti META

Vedle zákonem stanovené 2leté záruky poskytujeme 5letou záruku kvality na policové regály, regály s velkým rozpětím, paletové a konzolové regály META, stejně jako na speciální regály (vyjma zásobovacích polic MINI-RACK, regály na přípravu objednávek a ekologických regálů MULTILINE a regálů na kabelové bubny MULTIPAL).

 

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001: certifikace 2015

Společnost META jako vůdčí technologická společnost v oblasti skladování a provozních zařízení je certifikována podle normy DIN EN ISO 9001: 2015.

 

RAL

RAL gütegesichert

[Translate to Česky:]

Das bedeutet ständige Kontrolle und Überwachung durch
ein unabhängiges Institut. Das RAL (Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) hat die Aufgabe,
die hohe Qualität von Produkten und Dienstleistungen
sicherzustellen.

 

GS

Monitorování a testování GS

Toto povolení umožňuje používání paletových regálů META MULTIPAL ve smyslu státního stavebního řádu. Kromě toho je k dispozici částečné schválení pro sloupky a rámy našich policových regálů META CLIP nebo našich patrových systémů META CLIP.

 

DIBt

Povolení DIBt

Toto povolení umožňuje používání paletových regálů META MULTIPAL ve smyslu státního stavebního řádu. Kromě toho je k dispozici částečné schválení pro sloupky a rámy našich policových regálů META CLIP nebo našich patrových systémů META CLIP.

 

 

Aktuální schválení najdete na stránce www.dibt.de. Vyhledávejte zadáním názvu společnosti META a dostanete se přímo k aktuálním dokumentům.

 

Schweissfachbetrieb neu

Kvalifikovaný svářečský podnik

 

Společnost META je certifikovaným svářečským podnikem ve smyslu normy EN1090 s EXC2. Ve výrobním procesu tudíž používá plně mechanizované svařování (např. automatický svařovací stroj). Všichni svářeči, zaměstnaní ve společnosti META, mají platnou svářečskou zkoušku a zkoušku z obsluhy stroje s osvědčením.

 

DIN ISO 50001

Certifikace podle DIN EN ISO 50001 : 2018

Společnost META uplatňuje certifikovaný systém hospodaření s energií podle normy DIN EN ISO 50001 : 2018 a tím se aktivně zasazuje o ochranu životního prostředí.

 

EcoVadis Silber 2023

Certifikace EcoVadis

Společnost EcoVadis přitom důkladně prošetřila podnikatelskou odpovědnost společnosti META. Cílem šetření souvisejícího s certifikací byla oblast ekologie, pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného obstarávání materiálu.

 

Mitarbeiter

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výrobky společnosti META odpovídají požadavkům na provozní bezpečnost německého sdružení pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů v průmyslu podle předpisu DGUV 108-007 týkajícího se skladovacích zařízení a strojů.

 

Arbeitsschutz

Kvalifikovaní a kompetentní zaměstnanci

 

Dlouholetá příslušnost našich kolegyň a kolegů k podniku zajišťuje vysokou úroveň odborných vědomostí ve všech oblastech. Školící a vzdělávací opatření pro naše zaměstnance zvyšují naši odbornost.