Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

Mange tak for din interesse for vores hjemmeside. Beskyttelsen af dine personoplysninger betyder meget for os. Derfor vil vi her gerne oplyse dig om, hvilke data der indsamles, når du besøger vores hjemmeside, og til hvilket formål de indsamles og anvendes.
EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt den tyske databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG_neu)) er gældende.

Hvad er personoplysninger?
Genstanden for databeskyttelsen er personoplysninger. Disse er defineret i databeskyttelsesloven. I henhold til denne er personoplysninger enkeltangivelser om personlige eller saglige forhold hos en bestemt eller identificerbar fysisk person. Disse omfatter bl.a. oplysninger som navn, postadresse, e-mailadresse eller telefonnummer samt evt. også anvendelsesdata som din IP-adresse.
Dine personoplysninger indsamles, behandles, anvendes og videregives kun af os, hvis dette er lovligt, eller hvis du giver dit samtykke.

Hvem er den dataansvarlige?
Den dataansvarlige er META-Regalbau GmbH & Co. KG med Dr. Klaus Vatter og Rainer Haupt som tegningsberettigede.

META-Regalbau GmbH & Co. KG 
Eichenkamp 
D-59759 Arnsberg 
Telefon: 0 29 32/9 57-0 
Fax:      0 29 32/9 57-31 47 
E-mail:  info@meta-online.com


Indsamling af personoplysninger

Anvendelsesdata

Vi indsamler og bruger personoplysninger om dig, såfremt dette er nødvendigt til at muliggøre brugen af vores internettilbud eller til at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser (anvendelsesdata). Dette omfatter især din identifikation og oplysninger om påbegyndelsen og afslutningen og omfanget af brugen af vores websted. 
Med henblik på reklamer, markedsundersøgelser og design af vores websted kan vi oprette brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. Du har ret til at gøre indsigelse mod anvendelsen af dine data. Vi kan ikke fusionere brugerprofiler med oplysninger om bæreren af pseudonymet. 
På anmodning fra de kompetente myndigheder skal vi i nogle tilfælde videregive disse data (stamdata) i det omfang, det i henhold til art. 6, stk. 1, litra c og d, GDPR er nødvendigt med henblik på retshåndhævelse, sikkerhed og for at opfylde de lovbestemte specifikationer for beskyttere af lovpligtige myndigheder eller militæret eller til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Derudover videregiver vi ikke dine personoplysninger uden dit udtrykkelige og til enhver tid genkaldelige samtykke til tredjeparter. Undtaget fra dette er vores servicepartnere, der behøver dataene til ordrebehandling og lignende dataudveksling (f.eks. fragtselskabet i forbindelse med levering eller kreditorganisationen i forbindelse med betalingsproces). I disse tilfælde er mængden af overførte data dog begrænset til det nødvendige minimum.?I den enkelte forhandlers Generelle forretningsbetingelser (GF) kan du finde oplysninger om anvendelsen af personoplysninger, der indsamles af tredjepart (f.eks. Schufa). META-Regalbau GmbH & Co. KG indsamler ikke data fra tredjepart. 


Adgangsdata/serverlogfiler
I vores serverlogfiler indsamler og opbevarer vi automatisk oplysninger, som din browser sender til os. Disse omfatter:
• browsertype/-version
• tekniske detaljer for computeren, som opnår adgang, (operativsystem, skærmopløsningJavascript-indstillinger og lignende)
• referrer-URL (tidligere besøgt side)
• værtsnavn for computeren, som opnår adgang (IP-adresse)
• tidspunkt for sidevisning
• adressen (dvs. den komplette URL-adresse) for gemte sider, som du har besøgt. 
Dataene gemmes i vores systems logfiler. Analysen af disse logfil-dataposter i anonymiseret form bruges til at kunne finde fejl hurtigere og afhjælpe dem hurtigst muligt. Desuden kan vi dermed styre serverkapaciteten og forbedre vores udbud yderligere. IP-adresser anvender vi udelukkende i undtagelsestilfælde til formål relateret til analyse af misbrug. Ved disse formål ligger vores legitime interesse i databehandling i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Dette er også det retlige grundlag for behandlingen. I den forbindelse analyseres dataene ikke til marketingformål.
De data, der gemmes i logfiler, slettes senest efter 30 dage.


Stamdata
Hvis et kontraktforhold mellem dig og os skal etableres, indholdet heri skal ændres, eller hvis selve kontraktforholdet skal ændres, indsamler og bruger vi personoplysninger om dig i det nødvendige omfang til disse formål på det retlige grundlag art. 6, stk. 1, litra b, GDPR. 

Kontaktformular
Hvis du benytter vores kontaktformular, indsamler vi de nødvendige data til behandling. Disse omfatter bl.a. dit navn, din adresse, din adresse og din e-mailadresse samt telefonnummer. Behandlingen af dataene har udelukkende til formål at behandle din forespørgsel eller at kunne besvare opfølgende spørgsmål. Disse data videregives ikke uden dit samtykke.
Det retlige grundlag for den databehandling, der er forbundet hermed, er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR ved kontraktrelaterede forespørgsler; ellers art. 6, stk. 1, litra a, GDPR, baseret på vores interesse i at behandle indkommende forespørgsler effektivt og dokumentere resultatet af behandlingen i tilfælde af opfølgende spørgsmål.
Såfremt vi via vores kontaktformular anmoder om oplysninger, der ikke er nødvendige i forbindelse med kontakt, vil disse altid være mærket som valgfrie. Disse oplysninger anvender vi til at konkretisere din forespørgsel og til at forbedre behandlingen af din henvendelse. En afgivelse af disse oplysning sker udtrykkeligt på frivillig basis og kun med dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR). Såfremt det i den forbindelse drejer sig om oplysninger om kommunikationskanaler (f.eks. telefonnummer), indvilliger du desuden i, at vi i givet fald kontakter dig via denne kommunikationskanal for at besvare din henvendelse.
Dine samtykkeerklæringer kan du naturligvis altid trække tilbage med virkning for fremtiden i henhold til art. 7, stk. 3, GDPR. 
Data, der er sendt via kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, trækker dit samtykke til opbevaringen tilbage, eller det ikke længere er nødvendigt at gemme dataene. Bydende lovmæssige bestemmelser – særligt opbevaringsfrister – forbliver uberørt.

Hvis du bestiller gennem vores butik på shop.meta-online.com, videregives dine stamdata til den forhandler, du har valgt, i det nødvendige omfang. Vi beder også her kun om de data, der er nødvendige for afviklingen af bestillingen. Behandlingen af disse data sker da på det retlige grundlag art. 6, stk. 1, litra b, GDPR.
På anmodning fra de kompetente myndigheder skal vi i nogle tilfælde videregive disse data (stamdata) i det omfang, det i henhold til art. 6, stk. 1, litra c og d, GDPR er nødvendigt med henblik på retshåndhævelse, sikkerhed og for at opfylde de lovbestemte specifikationer for beskyttere af lovpligtige myndigheder eller militæret eller til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. 


Registreringsfunktion
De data, der angives i forbindelse med registreringen, benyttes i forbindelse med anvendelse af vores websted. De indsamlede data fremgår af den formular, der udfyldes i forbindelse med registreringen.
Hvis du anmoder os om at udføre en tjenesteydelse eller tilsende varer, indsamler og gemmer vi grundlæggende kun dine personoplysninger, så vidt dette er nødvendigt for at udføre tjenesteydelsen eller gennemføre kontrakten. Det retlige grundlag i den forbindelse er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR. Endvidere kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til virksomheder, som vi benytter til at udføre tjenesteydelsen eller til at afvikle kontrakten. Dette omfatter bl.a. transportvirksomheder eller andre servicetjenester samt de forhandlere, du har valgt.


Cookies
Vi anvender såkaldte cookies til dataindsamlingen og -opbevaringen. Det retlige grundlag for anvendelsen af cookies er art. 6, stk. 1, litra a, GDPR. Cookies er små datapakker, som din browser gemmer i din slutenhed på vores foranledning. De anretter ingen skader der. De indeholder ikke virus og gør det ikke muligt for os at overvåge dig. I den forbindelse anvendes to typer cookies. Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker din browser (session-cookies). Vi anvender endvidere permanente cookies. Med denne type cookies kan du blive genkendt, når du vender tilbage til vores hjemmeside, efter at du har forladt den. Cookies giver os mulighed for at følge din brugeradfærd til ovennævnte formål og i et passende omfang. Desuden gør de det lettere for dig at bruge vores hjemmeside. Oplysningerne gavner brugervenligheden og dermed også dig (f.eks. lagring af login-oplysninger). Du kan indstille din internetbrowser således, at vores cookies ikke kan blive gemt på din slutenhed, eller så allerede gemte cookies bliver slettet. I vejledningen fra din browserudbyder kan du se, hvordan dette fungerer konkret. Hver gang du går ind på vores hjemmeside, bliver du spurgt, om du vil acceptere cookies. Du kan acceptere eller afvise cookies. Hvis du ikke accepterer nogen cookies, kan det medføre begrænsninger af vores tilbud. Du kan til enhver tid ændre mening og acceptere eller afvise cookies ved at trykke på den tydeligt markerede blå knap ”Databeskyttelse-indstillinger” til højre på siden.


Google Analytics
Vores hjemmeside anvender funktioner i webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen af webanalysetjenesten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics anvender ”Cookies.” Cookies er små tekstfiler, som din webbrowser gemmer på din slutenhed, og som muliggør en analyse af brugen af hjemmesiden. Informationer om din brug af vores hjemmeside, der er genereret ved hjælp af cookies, sendes til en Google-server, hvor de gemmes. Serveren er som regel placeret i USA.
Google Analytics-cookies indstilles på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, GDPR. Som udbyder af denne hjemmeside har vi en legitim interesse i at analysere brugeradfærden for at optimere vores webudbud og evt. også annonceringen.

IP-anonymisering
Vi anvender Google Analytics i forbindelse med funktionen IP-anonymisering. Denne sikrer, at Google afkorter din IP-adresse inden for EU-lande eller i andre medlemslande, der deltager i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, inden den sendes til USA. Der kan være undtagelsestilfælde, hvor Google overfører hele IP-adressen til en server i USA, hvor den afkortes. På vores opdrag vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter og yde andre tjenesteydelser relateret til webstedsbrugen og internetbrugen over for os. Der sker ingen sammenføring af den IP-adresse, som Google Analytics har sendt, med andre data hos Google.

Browser-plugin

Du kan forhindre, at din webbrowser indstiller cookies. Dermed kan visse funktioner på vores hjemmeside dog blive begrænset. Ligeledes kan du forhindre registrering af data om din brug af hjemmesiden, herunder din IP-adresse, samt efterfølgende behandling via Google. Dette er muligt, hvis du downloader og installerer den browser-plugin, der er tilgængelig via dette link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.Indsigelse mod dataindsamlingen
Du kan forhindre indsamlingen af dine data gennem Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der indstilles en opt-out-cookie, der forhindrer indsamlingen af dine data ved fremtidige besøg på vores hjemmeside: Deaktiver Google Analytics.

Detaljer om håndteringen af brugerdata via Google Analytics finder du i Googles databeskyttelseserklæring: support.google.com/analytics/answer/6004245.Brug af social plugins (Facebook, Xing, YouTube, LinkedIn, Twitter)
Denne hjemmeside benytter ikke social plugins (”Plugins”). 
De viste knapper til sociale medier som Facebook, Xing, YouTube og LinkedIn er kun links. Platformene befinder sig i USA. Hvis du klikker på linket, henter du udbyderens side. I den forbindelse videregives følgende data: Din IP-adresse samt referrer-URL. Disse data kan eventuelt blive sat i forbindelse med din profil. META-Regalbau GmbH & Co. KG indsamler og behandler ikke data i forbindelse med knapper til sociale medier.

Videregivelse af data til tredjepart
Hvis du bestiller på shop.meta-online.com, videregiver vi dine oplysninger til den valgte forhandler med henblik på ekspedering af ordren. Du kan finde oplysninger om de videregivne data i den pågældende forhandlers Generelle forretningsbetingelser. Vi videregiver kun personlysninger til tredjelande, når dette er nødvendigt af hensyn til udførelsen af din opgave. 
Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, der tillader behandlingen af data med henblik på at opfylde en kontrakt eller førkontraktlige foranstaltninger.
Vedrørende videregivelse af data til modtagere uden for META-Regalbau GmbH & Co. KG skal det bemærkes, at vi kun samarbejder med dataansvarlige, der giver tilstrækkelig garanti for, at der anvendes egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler, der svarer til de lovmæssige krav til databeskyttelse, og som sikrer beskyttelse af de pågældende personers rettigheder.


Videregivelse af data til tredjelande
En videregivelse af data til tredjelande (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)) sker ikke, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser.

Datalagringens varighed
Vi behandler og gemmer grundlæggende kun dine personoplysninger, så længe vores forretningsforhold eksisterer, hvilket f.eks. også omfatter udarbejdelsen og afviklingen af en kontrakt. Endvidere er vi underlagt de lovmæssige frister for opbevaring.

Ret til indsigelse og tilbagetrækning
I henhold til art. 21 i GDPR har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, der sker på basis af art. 6, stk. 1, litra a, GDPR. Du kan sende din indsigelse uden formelle krav til info@meta-online.com.
Visse procedurer i databehandlingen er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Det er altid muligt at trække de samtykker, du har givet, tilbage. Ved tilbagetrækningen af samtykke kan du sende en meddelelse uden formelle krav via e-mail til info@meta-online.com. Lovligheden af den databehandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen, forbliver uberørt heraf.

Dine rettigheder som registreret
Du har ret til indsigt i henhold til art. 15 i GDPR, ret til berigtigelse i henhold til art. 16 i GDPR, ret til sletning i henhold til art. 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandlingen i henhold til art. 18 i GDPR samt ret til at flytte dine personoplysninger i henhold til art. 20 i GDPR. I forbindelse med retten til indsigt og retten til sletning gælder begrænsningerne i henhold til §§ 34 og 35 i den tyske databeskyttelseslov. Endvidere har du ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed (art. 77 i GDPR, sammenholdt med § 19 i den tyske databeskyttelseslov).

Databeskyttelsesrådgiver 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver:

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eva Hille
Eichenkamp
59759 Arnsberg
Telefon: +49 2932 957 0
E-mail: dataprotection@meta-online.com

Ansvarligt datatilsyn
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen Kavalleriestr. 2-4 40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Ansvarsfraskrivelse 
Trods omhyggelig kontrol af indholdet påtager META-Regalbau GmbH & Co. KG sig ikke noget ansvar for indholdet i eksterne links. Det er udelukkende den pågældende udbyder, der har ansvaret for de sider, der linkes til. Det viste produkt og servicetilbud samt de tekniske data svarer til det aktuelle niveau i Tyskland, og der tages forbehold for ændringer og fejltagelser.