Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

 

Mange tak for din interesse for vores hjemmeside. Beskyttelsen af dine personlige data betyder meget for os. Derfor vil vi her gerne oplyse dig om, hvilke data, der indsamles, når du besøger vores hjemmeside, og til hvilket formål de indsamles og anvendes.
EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt den tyske databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG_neu)) er gældende.

Hvad er personoplysninger?

Genstanden for databeskyttelsen er personoplysninger. Disse er defineret i databeskyttelsesloven. I henhold til denne er persondata enkeltangivelser om personlige eller saglige forhold hos en bestemt eller identificerbar person. Disse omfatter bl.a. oplysninger som navn, postadresse, e-mailadresse eller telefonnummer samt evt. også anvendelsesdata som din IP-adresse.
Dine personoplysninger indsamles, behandles, anvendes og videregives kun af os, hvis dette er lovligt, eller hvis du giver dit samtykke.

Hvem er den dataansvarlige?

Den dataansvarlige er META-Regalbau GmbH & Co. KG med Dr. Klaus Vatter og Rainer Haupt som tegningsberettigede.

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eichenkamp
D-59759 Arnsberg
Telefon: 0 29 32/9 57-0
Fax: 0 29 32/9 57-31 47
E-mail: info@meta-online.com
 

Indsamling af persondataene


Anvendelsesdata

Vi indsamler og bruger personlige oplysninger om dig, såfremt dette er nødvendigt, til at muliggøre brugen af vores internettilbud eller til at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser (anvendelsesdata). Dette omfatter især din identifikation og oplysninger om påbegyndelsen og afslutningen og omfanget af brugen af vores websted.
Med henblik på reklamer, markedsundersøgelser og design af vores websted kan vi oprette brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. Du har ret til at gøre indsigelse mod anvendelsen af dine data. Vi kan ikke fusionere brugerprofiler med oplysninger om bæreren af pseudonymet.
På anmodning af de kompetente myndigheder skal vi i nogle tilfælde videregive disse data (stamdata) i det omfang, det er nødvendigt med henblik på retshåndhævelse, sikkerhed og for at opfylde de lovbestemte specifikationer for beskyttere af lovpligtige myndigheder eller militæret eller til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
Derudover videregiver vi ikke dine personlige oplysninger uden dit udtrykkelige og til enhver tid genkaldelige samtykke til tredjeparter. Undtaget fra dette er vores servicepartnere, ordrebehandling og lignende dataudveksling, der er nødvendig (f.eks. med fragtselskabet i forbindelse med levering eller kreditorganisationen i forbindelse med betalingsproces). I disse tilfælde er mængden af overførte data begrænset til det nødvendige minimum. I den enkelte forhandlers Generelle forretningsbetingelser (GF) kan du finde oplysninger om anvendelsen af personoplysninger, der indsamles af tredjepart (f.eks. Schufa). META-Regalbau GmbH & Co. KG indsamler ikke data fra tredjepart.


Adgangsdata/serverlogfiler

I vores serverlogfiler indsamler og opbevarer vi automatisk oplysninger, som din browser sender til os. Disse omfatter:
• Browsertype/-version,
• tekniske specifikationer for den forespørgende computer (operativsystem, skærmopløsning, Javascript-indstillinger o.l.),
• referrer-URL (den forud besøgte side)
• værtsnavn for den computer, der opnår adgang (IP-adresse),
• tidspunkt for sidevisningen,
• adressen (dvs. den fuldstændige URL), der er gemt for de af vores sider, du besøger.
Disse data er for os ikke tilknyttet bestemte personer. Disse data knyttes ikke sammen med andre datakilder, og dataene slettes endvidere efter en statistisk analysering i forbindelse med driften og sikkerheden.

Stamdata og data opgivet via kontaktformularen

Hvis et kontraktforhold mellem dig og os skal etableres, indholdet heri skal ændres, eller hvis selve kontraktforholdet skal ændres, indsamler og bruger vi personlige oplysninger om dig i det nødvendige omfang til disse formål. Hvis du benytter vores kontaktformular, indsamler vi de nødvendige data til behandling. Disse omfatter bl.a.dit navn, din adresse og din e-mailadresse samt telefonnummer og eventuelt skattenummer samt dine kontooplysninger. Disse data behandles udelukkende med henblik på kontakt eller til afvikling af kontraktmæssige forhold.
Hvis du bestiller gennem vores butik på shop.meta-online.com, videregives dine stamdata til den forhandler, du har valgt, i det nødvendige omfang.
På anmodning af de kompetente myndigheder kan vi i nogle tilfælde videregive disse data (stamdata) i det omfang, det er nødvendigt med henblik på retshåndhævelse, sikkerhed og for at opfylde de lovbestemte specifikationer for beskyttere af lovpligtige myndigheder eller militæret eller til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
Såfremt vi via vores kontaktformular anmoder om oplysninger, der ikke er nødvendige i forbindelse med kontakt, vil disse altid være mærket som valgfrie. Disse oplysninger anvender vi til at konkretisere din forespørgsel og til at forbedre behandlingen af din henvendelse. Disse oplysninger afgives udelukkende på frivillig basis og med dit samtykke. Såfremt det i den forbindelse drejer sig om oplysninger om kommunikationskanaler (f.eks. telefonnummer), indvilliger du desuden i, at vi i givet fald kontakter dig via denne kommunikationskanal for at besvare din henvendelse.
Du kan selvfølgelig til enhver tid fremover tilbagekalde dine samtykkeerklæringer.

Registreringsfunktion

De data, der opgives i forbindelse med registreringen, benyttes i forbindelse med anvendelse af vores websted. De indsamlede data fremgår af den formular, der udfyldes i forbindelse med registreringen.
Hvis du anmoder os om at udføre en tjenesteydelse eller tilsende varer, indsamler og gemmer vi grundlæggende kun dine personoplysninger, så vidt dette er nødvendigt for at udføre tjenesteydelsen eller gennemføre kontrakten. Endvidere kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til virksomheder, som vi benytter til at udføre tjenesteydelsen eller til at afvikle kontrakten. Dette omfatter bl.a. transportvirksomheder eller andre servicetjenester samt de forhandlere, du har valgt.

Cookies
I henhold til artikel 6, stk. 1, litra f anvender vi såkaldte cookies til indsamling og lagring af data. Cookies er små datapakker, som din browser gemmer i din slutenhed på vores foranledning. De anretter ingen skader der. De indeholder ikke virus og gør det ikke muligt for os at overvåge dig. I den forbindelse anvendes to typer cookies. Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker din browser (session-cookies). Vi anvender endvidere permanente cookies. Med denne type cookies bliver du genkendt,
når du vender tilbage til vores hjemmeside, efter at du har forladt den. Cookies giver os mulighed for at følge din brugeradfærd til ovennævnte formål og i et passende omfang. Desuden gør de det lettere for at bruge vores hjemmeside. Oplysningerne gavner brugervenligheden og dermed også dig (f.eks. lagring af login-oplysninger). Du kan indstille din internetbrowser således, at vores cookies ikke kan blive gemt på din slutenhed, eller så allerede gemte cookies bliver slettet. I vejledningen fra din browserudbyder kan du se, hvordan dette fungerer i det enkelte tilfælde. Hver gang du går ind på vores hjemmeside, bliver du spurgt, om du vil acceptere cookies. Du kan acceptere eller afvise cookies. Hvis du ikke accepterer nogen cookies, kan det medføre begrænsninger af vores tilbud. Du kan til enhver tid ændre mening og acceptere eller afvise cookies ved at trykke på den tydeligt markerede røde knap nederst til højre på siden.

Google-Analytics

Denne hjemmesiden bruger Google Analytics, en tjeneste til webanalyse leveret af Google Inc. ("Google"). Google Analytics benytter såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer, for at hjælpe med at analysere, hvordan brugerne anvender webstedet. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på dette websted vil din IP-adresse blive afkortet i medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller andre parter i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og afkortet dér. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter og yde anden webstedsaktivitet og internetrelaterede tjenester via udbyderen af webstedet.
Den IP-adresse, som er overført inden for rammerne af Google Analytics fra din browser, sammenlægges ikke af Google med andre data.
Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Men vi understreger, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge hjemmesidens funktioner i deres fulde omfang. Du kan også forhindre, at data om din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), der genereres af cookien, sendes til Google, og at disse data behandles af Google, ved at hente og installere det browserplugin, du finder under nedenstående link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan finde yderligere oplysninger om anvendelsesbetingelserne og databeskyttelse på: www.google.com/analytics/terms/de.html
eller under: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.htmlwww.google.com/intl/de/policies/privacy; www.google.com/policies/


Anvendelse af sociale plugins (Facebook, Xing, Youtube, Linkedin, Twitter)

Denne hjemmeside benytter ikke sociale plugins ("Plugins").
De viste knapper til sociale medier som Facebook, Xing, Youtube og Linkedin er kun links. Platformene befinder sig i USA. Hvis du klikker på linket, henter du udbyderens side. I den forbindelse videregives følgende data: Din IP-adresse samt referrer-URL. Disse data kan eventuelt blive sat i forbindelse med din profil. META-Regalbau GmbH & Co. KG opbevarer og behandler ikke data i forbindelse med knapper til sociale medier.

Videregivelse af data til tredjepart

Hvis du bestiller på shop.meta-online.com, videregiver vi dine oplysninger til den valgte forhandler med henblik på ekspedering af ordren. Du kan finde oplysninger om de videregivne data i den pågældende forhandlers Generelle forretningsbetingelser. Vi videregiver kun personlysninger til tredjelande, når dette er nødvendigt af hensyn til udførelsen af din opgave.
Vedrørende videregivelse af data til modtagere uden for META-Regalbau GmbH & Co. KG skal det bemærkes, at vi kun samarbejder med databeskyttelsesansvarlige, der giver tilstrækkelig garanti for, at der anvendes egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler, der svarer til de lovmæssige krav til databeskyttelse, og som sikrer beskyttelse af de pågældende personers rettigheder.


Videregivelse af data til tredjelande

En videregivelse af data til tredjelande (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)) sker ikke, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser.
Datalagringens varighed
Vi behandler og gemmer grundlæggende kun dine personoplysninger, så længe vores forretningsforhold eksisterer, hvilket f.eks. også omfatter udarbejdelsen og afviklingen af en kontrakt. Endvidere er vi underkastet de lovmæssige frister for opbevaring.

Indsigelses- og tilbagekaldelsesret

I henhold til art. 21 i databeskyttelsesforordningen (GDPR) har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, der sker på basis af art. 6 stk. 1 a i databeskyttelsesforordningen (databehandling på basis af dit samtykke) og art. 6 stk. 1 b i databeskyttelsesforordningen (databehandling til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser). Du kan sende din indsigelse uden formaliteter til info@meta-online.com

Berørte personers rettigheder

Du har ret til oplysning i henhold til art. 15 i databeskyttelsesforordningen, ret til berigtigelse i henhold til art. 16 i databeskyttelsesforordningen, ret til sletning i henhold til art. 17 i databeskyttelsesforordningen, ret til begrænsning af behandlingen i henhold til art. 18 i databeskyttelsesforordningen samt ret til at flytte dine personoplysninger i art. 20 i databeskyttelsesforordningen. I forbindelse med ret om oplysninger og ret til sletning gælder begrænsningerne i henhold til §§ 34 og 35 i den tyske databeskyttelseslov. Endvidere har du ret til at klage ved en databeskyttelsestilsynsmyndighed (art. 77 i databeskyttelsesforordningen sammenholdt med § 19 i den tyske databeskyttelseslov).

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige:

CARMAO GmbH
Ulrich Heun
Fahrgasse 5
65549 Limburg
Telefon: +49 6431 2196-0
E-mail: kontakt@carmao.de

Ansvarsfraskrivelse

Trods omhyggelig kontrol af indholdet påtager META-Regalbau GmbH & Co. KG sig ikke noget ansvar for indholdet i eksterne links. Det er udelukkende den pågældende udbyder, der har ansvaret for de sider, der linkes til. Det viste produkt og servicetilbud samt de tekniske data svarer til det aktuelle niveau i Tyskland, der tages forbehold for ændringer og fejltagelser.