Etagesystemer

optimal udnyttelse af dine pladsressourcer

META Etagesystemer

 

Etagesystemer giver mulighed for at udnytte den tilgængelige plads optimalt i høje haller.

I sådanne anlæg opbevares ofte smådele, som skal plukkes manuelt. Til dette er vores systemer META CLIP i op til 3 etager og  META MULTIFLOOR  i op til 5 etager optimale.

Gennem en intelligent og moderne konstruktion kan vi skabe gange i reolerne med en minimal andel af stålkonstruktion.

Disse hænges ind midt i konsollen i systemhullerne og forstærkes med bjælker afhængig af gangbredde og/eller belastning.

Den enkle og hurtige montering øger omkostningsfordelen i forhold til konkurrerende systemer.

Med etagesystemløsningen META CLIP bygges der på det gennemprøvede CLIP-system. De clinchede (formonterede) rammer opstilles, afstivningen fastgøres, hylderne hænges ind i clipsene, og så står reolen.

Herefter skal gangene blot monteres, og anlægget er færdigt.

Med systemet  META MULTIFLOOR er rammerne skruekonstruktioner, som består af profiler, som skrues på med horisontaler og diagonaler. Denne konstruktion muliggør en høj stivhed og tillader en femetagers konstruktion (op til 12 m reolhøjde).

Hylderne hænges ind i hyldebærerne fra siden i støtterne, så hylden er til rådighed i sin fulde bredde.