META-ILS

Samarbejdspartnere inden for transportteknik

13a TEST CMYK ret

META-ILS – Innovative Logistic Solutions

 

Ud over vores eget produktsortiment er samarbejdspartnere en bærende søjle i vores virksomhedsstrategi og en vigtig byggesten for udviklingen af vores virksomhed på sigt. Især det seneste samarbejde med en succesrig systemintegrator for automatiserede intralogistikløsninger viser, at denne orientering åbner op for ekstra markedspotentiale for alle involverede partnervirksomheder.

Nogle fælles projekter er allerede blevet realiseret med stor succes. Reoler og transportteknik kombineres på effektiv vis for derved at opnå en samlet løsning. Det nye joint venture under navnet META-ILS står for kombinationen af META-lagerteknik og innovative logistik-/transportteknikløsninger (ILS = Innovative Logistic Solutions). Med en helhedsorienteret lagerplanlægning, herunder en forudgående analyse, rådgivning og simulering, får vores fælles kunder en bæredygtig konkurrencefordel.META-ILS overbeviser med individuelle og helhedsorienterede kundeløsninger inden for følgende områder af automatisk lagerstyring:

 

∎ Reol- og lagerteknik                ∎ Transport                        ∎ Ordreplukning                             ∎ Identifikation               
∎ Sortering∎ IT-løsninger∎ Service