META door EcoVadis met zilver geclassificeerd!

META door EcoVadis met zilver geclassificeerd!

Alina Würfel - 14.10.2021


EcoVadis heeft META uitgebreid doorgelicht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij werden de gebieden milieu, arbeidsrecht en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen geaudit.

META kreeg bij deze eerste audit de classificatie ‘zilver’. Dit betekent dat de in Arnsberg gevestigde magazijntechniekexpert tot de eerste 25% van bedrijven behoort, die EcoVadis tot nu toe wereldwijd heeft gecertificeerd.

EcoVadis wil zorgen voor een meer ethische en rechtvaardige behandeling van werknemers, de overgang naar minder uitstoot en minder milieubelasting stimuleren, en uiteindelijk veerkrachtigere bedrijven en waardeketens opbouwen.

Bovendien geven de zogeheten ‘scorecards’ de sterke punten en verbeterpunten aan die de beoordeelde bedrijven kunnen gebruiken om corrigerende maatregelen voor verbetering op de bovengenoemde gebieden uit te voeren. Meer dan 75.000 bedrijven wereldwijd gebruiken EcoVadis om risico's te reduceren, innovatie te bevorderen en vertrouwen en transparantie tussen alle zakelijke partners op te bouwen.