Impressum

Overzicht alle gegevens:

 

META Magazijnsystemen Benelux B.V.
Pampuslaan 112
1382 JR WEESP
Tel: +31 (0) 294269982
info(at)meta-online.nl

KvK-nummer: 68498071
Btw-nummer: 8574.71.211.B.01

Directie:

Gerard Kiela, Hans-Jürgen Korth
 

Privacyverklaring 

U kunt de pagina's van META Magazijnsystemen Benelux B.V. altijd bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij weten alleen de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de websites die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt niet geanalyseerd en als individuele gebruiker blijft u anoniem. We verzamelen en slaan automatisch informatie op in onze serverlogfiles die door uw browser aan ons wordt verstuurd. Dat zijn:

browsertype / -versie,
technische eigenschappen van de aanvragende computer (besturingssysteem, schermresolutie
Javascript-instellingen en dergelijke),
referrer-URL (de daarvoor bezochte pagina)
hostnaam van de computer die toegang krijgt (IP-adres),
tijdstip waarop de pagina wordt opgeroepen,
het adres (d.w.z. de volledige URL) van de pagina's die u bij ons bezoekt.
Deze gegevens kunnen wij niet aan uw persoon koppelen.


Cookies
Om de functionaliteit van ons internetaanbod uit te breiden en het gebruik voor u comfortabeler te maken, maken we gebruik van zogenaamde “cookies”. Met behulp van deze “cookies” kunnen bij het oproepen van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen. U heeft de mogelijkheid het opslaan van cookies op uw computer te verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Hierdoor kan echter de functionaliteit van ons aanbod beperkt worden.


Bestandsgegevens 
Als tussen u en ons een contractuele verhouding tot stand komt, inhoudelijk wordt vormgegeven of moet worden gewijzigd, verzamelen en gebruiken we persoonlijke gegevens van u, voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. 
Op aanvraag van de bevoegde instanties mogen we in individuele gevallen informatie over de gegevens (bestandsgegevens) verstrekken voor zover dit gebeurt ten behoeve van de volgende doeleinden: strafvervolging, gevarenpreventie, uitvoering van wettelijke taken door de binnenlandse veiligheidsdienst of militaire contraspionage of handhaving van rechten op geestelijk eigendom.

Gebruiksgegevens 
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgebonden gegevens van u, voor zover dit nodig is om het gebruik van ons internetaanbod mogelijk te maken of om af te rekenen (gebruiksgegevens). Daartoe behoren in het bijzonder gegevens om u te identificeren en informatie over het begin en einde, en over de omvang waarin u ons aanbod gebruikt. 
Voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en voor een op de behoeften toegesneden vormgeving van ons internetaanbod mogen wij bij het gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen samenstellen. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. De gebruikersprofielen mogen wij niet samenvoegen met gegevens over de gebruiker van het pseudoniem. 
Op aanvraag van de bevoegde instanties moeten we in individuele gevallen informatie over de gegevens (bestandsgegevens) verstrekken voor zover dit gebeurt ten behoeve van de volgende doeleinden: strafvervolging, gevarenpreventie, uitvoering van wettelijke taken door de binnenlandse veiligheidsdienst of militaire contraspionage of handhaving van rechten op geestelijk eigendom. 
Bovendien geven we uw persoonsgebonden gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke en op ieder moment herroepbare instemming door aan derden. Hierop bestaan uitzonderingen voor onze servicepartners die voor de afhandeling van bestellingen onder andere gegevens nodig hebben (het gaat hier bijvoorbeeld om het met de levering belaste vervoersbedrijf en de met de betalingsafwikkeling belaste kredietinstelling). In deze gevallen is de omvang van de doorgegeven gegevens beperkt tot het minimum. 


Informatierecht
Als gebruiker van ons internetaanbod heeft u op grond van §34 BDSG het recht, te eisen dat wij u inlichten over de bij uw persoon of uw pseudoniem opgeslagen gegevens. U dient er rekening mee te houden dat deze aanvragen om veiligheidsredenen alleen schriftelijk kunnen worden beantwoord. Hiervoor dient u zich te wenden tot het in het impressum aangegeven adres.


Copyright
Alle rechten van META-Regalbau GmbH & Co. KG blijven voorbehouden.
De inhouden van de META-website mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gebruikt. Het kopiëren, doorgeven of wijzigen van de META-website is niet toegestaan. Beschermde namen en merken zijn in de regel niet als zodanig kenbaar gemaakt. Het ontbreken van een dergelijke kenmerking betekent echter niet, dat het om een vrije naam gaat, die niet door het betreffende recht wordt beschermd. De rechten zijn in eigendom van de betreffende merkeigenaren.
 

Concept en TYPO3-realisatie powered by medialis.net