5 lat gwarancji na produkty META

Dodatkowo do ustawowych dwóch lat gwarancji jakości META dodaje pięć lat rękojmi na swoje produkty. Taką pewność daje stała kontrola procesu produkcji przez własny personel ale też przez niezależnych kontrolerów.

Nasze regały posiadają certyfikat bezpieczeństwa GS oraz znak jakości RAL-RG 614 G. Zarówno urządzenia do produkcji regałów jak i techniki produkcji są ciągle unowocześniane.

Jakość Made by META

Normy oznaczają nie tylko ograniczenie, lecz także zobowiązania i bezpieczeństwo w ramach posiadanego know-how. Zespół badawczy firmy META tworzą wykwalifikowani inżynierowie
i technicy. Opracowywane są wymogi jakości, ustalane środki mające na celu jej zapewnianie, a we własnym laboratorium badawczym testowane jest współdziałanie poszczególnych podzespołów. Tak zdobyta wiedza tworzy podstawę dla kolejnych, wyszukanych innowacji produkcyjnych.

Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2008

Firma META oferuje wysokogatunkowe urządzenia magazynowe
o najwyższej jakości, wytwarzane przy użyciu centrów maszyn wykorzystujących nowoczesną technologię PPS i CAD/CAM. Jako technologiczny lider firma META posiada certyfikat zgodności
z normą DIN EN ISO 9001:2008 z zakresu urządzeń magazynowych
i zakładowych.

Gwarancja jakości RAL

Ponadto produkty firmy META mają certyfikat gwarancji jakości wg surowych wytycznych RAL. To oznacza stałą kontrolę i nadzór przez niezależny instytut. Z chęcią poddajemy się takiej formie kontroli. Zadaniem RAL (Niemiecki Instytut Jakości
i Oznaczeń, towarzystwo zarejestrowane) jest gwarantowanie wysokiej jakości produktów i usług. Tylko RAL, jako instytucja obejmująca obecnie 139 towarzystw badających jakość, może
w Niemczech przyznawać oznaczenia jakości.

RAL
GS

Co to jest RAL?Kontrola i certyfikat GS

Oczywiście nasze produkty są również oznaczone znakiem GS,
w związku z czym są regularnie kontrolowane i sprawdzanie przez niezależny urząd ds. kontroli materiałów MPA w Dortmund.

Holmanschlussversuch im META-Prüflabor: Versuchsbeginn

Bezpieczeństwo pracy przez wielkie B

Produkty firmy META są zgodne z zakładowymi wymogami bezpieczeństwa fachowego stowarzyszenia ds. zapobiegania wypadkom wg DGUV 108-007 (BGR 234).

Certyfikat specjalistycznego zakładu spawalniczego

Firma META jest specjalistycznym zakładem spawalniczym 
o kwalifikacjach produkcyjnych klasy D wg normy DIN 18800, część 7. Te kwalifikacje stanowią, że w procesie produkcyjnym firma META może stosować w pełni zmechanizowane spawanie (np. automat spawalniczy do dźwigarów). Wszyscy spawacze zatrudniani w firmie META mają zaliczone ważne egzaminy dla spawaczy i posiadają świadectwa zgodne z normą EN 287 oraz egzaminy dla operatorów maszyn i świadectwa zgodne z normą EN 1418.