+ 48 12 650 14 00
+ 48 600 001 344
info@meta-online.pl
www.meta-online.pl

Siedziba firmy:
ul. Stefana Korbońskiego 12, 30-443 Kraków

NIP 679-288-28-39
REGON 120212700

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000251475
wys. kapitału zakładowego: 110 000 zł