Regały o dużej rozpiętości

Regały o dużej rozpiętości META SPEED-RACK

wymiar nominalny = wymiar rzeczywisty      
montowany tylko jako regał podstawowy      
       

Regały o dużej rozpiętości META MINI-RACK

Regał podstawowy   Regał dostawny  
długość rzeczywista + 107 mm   długość rzeczywista + 51 mm  
głębokość nominalna=podana w tabeli   głębokość nominalna=podana w tabeli  
       

Regały o dużej rozpiętości META SPEED-RACK

Nośności pola i półki obowiązują dla równomiernie rozłożonego obciążenia. Montowany tylko jako regał podstawowy.

Regały o dużej rozpiętości META MINI-RACK

Regały o stosunku wysokości do głębokości ≥ 5 : 1 należy zabezpieczyć przed przewróceniem (zakotwić w ścianie lub podłożu).