Systemy regałów szyte na miarę sprawdzają się w praktyce

Innowacyjny projekt logistyczny do przechowywania wanien Duravit

Duralog Duravit Achern

Prekursorskie trendy sanitarne

Posiadająca odwagę do designu firma Duravit zdobyła w ostatnich latach dobrą renomę zarówno w kraju, jak i za granicą oferując prekursorskie trendy sanitarne, uosabiające ponadczasową, piękną estetykę łazienkową. Sukces producenta wyposażenia łazienkowego z siedzibą w Hornberg odzwierciedla się we wzroście obrotów o 16,4 procent. Zwłaszcza założony w 2002 roku dział firmy zajmujący się wannami i wellness przyczynił się do tak pozytywnego wyniku. Dla Duralog, spółki w 100% zależnej od firmy Duravit AG, tak szybki rozwój oznaczał logistyczne wyzwanie.

Od 2001 Duralog Duravit Logistik GmbH, z centralnym magazynem w Achern, jest odpowiedzialna za bezproblemowy przebieg dostaw produktów Duravit na całym świecie. W fazie planowania głównym zagadnieniem było przechowywanie umywalek, toalet i akcesoriów z ceramiki sanitarnej. Na 8.000 m2 w starym magazynie znajduje się łącznie 28 systemów regałów paletowych oraz system regałów półkowych, które mieszczą typowe produkty firmy Duravit AG. Olbrzymi sukces nowej sekcji produktów „Wanny + Wellness“ szybko doprowadził do braku miejsca w magazynie. 

Regały paletowe META MULTIPAL

Częściowo chaotyczny system magazynowania usprawnił zasadę statycznego przygotowywania towaru. Przy tym na stałe zdefiniowano jedynie miejsca pobierania na poziomie parteru. Poziomy położone powyżej psą rozplanowane zgodnie z zasadą chaotycznego magazynowania.

Dane projektu

Obiekt: Duralog Duravit Logistik, Achern
Wielkość magazynu:: 5.000 m²
Wykorzystane produkty META: Regały paletowe META MULTIPAL i regały zsuwane

Zadanie

Rozbudowa o powierzchni 5.000 m2 miała zostać zrealizowana w ten sam sposób, co w starym magazynie. Do tego zaliczała się wysokość użytkowa wynosząca 12 metrów z dużą ilością światła dziennego, aby stworzyć przyjemną atmosferę pracy dla około 65 pracowników. W przypadku procesów logistycznych Duralog dużą wagę przykładał do sprawdzonej elastyczności, która umożliwia i zapewnia dobrą osiągalność produktów, aby móc szybko i wygodnie komisjonować nawet najmniejsze ilości produktów. W nowym centrum logistycznym przejęto sprawdzone od lat procesy robocze, zaczynając od rozładunku, przez magazynowanie i zapełnianie systemu regałów, aż po komisjonowanie i załadunek towarów.

Wyzwaniem dla firmy META były specjalne wymagania, jakie Duralog stawiał systemom regałów. Aby palety z różnymi produktami i o różnej wielkości mogły być składowane w jednym bloku, na każdej płaszczyźnie należało zaplanować wolną przestrzeń o wielkości od 1,6 do 2,05 m. Ponieważ każda wanna spoczywa na palecie dociętej do wymiarów wanny, powinna pasować do każdego z regałów, niezależnie od danej strefy. „W nowym magazynie chcieliśmy pomieścić wszystkie palety z wannami, które posiadamy obecnie w asortymencie oraz zaplanować miejsce na te palety, które będą stosowane w przyszłości, bez konieczności wprowadzania zmian budowlanych“ – wyjaśnia Braig. 

Regały zsuwane META MULTIPAL

„META była jedynym producentem, który miał w ofercie system ze stojakami o długości 600 mm. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest składowanie różnych długości palet na jednym poziomie; nasze wytyczne zostały spełnione ku naszemu pełnemu zadowoleniu“ – cieszy się Stéphane Fritz.

Duralog Duravit Sanitär Palettenregal

Nowa część magazynu została wyposażona w 44 rzędy regałów, na które składają się systemy regałów paletowych do palet typy euro oraz systemy regałów jezdnych/przejezdnych META.

Wypowiedź klienta

Ponieważ META zrealizowała pierwszy etap magazynu centralnego w Achern, który zadowolił w pełni firmę Duralog, to i przy tym zleceniu przedsiębiorstwo zwróciło się do specjalisty od spraw magazynowania z Arnsberg. „Wybór firmy META zapadł szybko. Inni producenci systemów magazynowania nie mogli pogodzić naszych wymagań z obowiązującymi dyrektywami ds. bezpieczeństwa i niezbędną elastycznością, podczas gdy META zaoferowała nam optymalne rozwiązanie, spełniające postawione wymagania“ – mówi zarządzający Thomas Braig.

„Klienci korzystają z elastyczności, jaką im oferujemy i składają zamówienia. Dlatego musimy być w stanie sięgnąć po każdy z artykułów w bardzo krótkim czasie“ – kierownik zakładu Duralog, Stéphane Fritz, wyjaśnia wymagania dotyczące elastycznego magazynowania.