Digitalt stöd – META Calc och pCon.planner

Översikt över META-världen

Att ge digitalt stöd till våra kunder är en viktig del av vårt försäljningskoncept.

Med META Calc kan du snabbt, enkelt och felfritt konfigurera META-hyllsystem online – direkt i webbläsaren på din dator eller läsplatta.

pCon.planner är ett program för rums- och inredningsplanering som framför allt utmärker sig tack vare välutvecklade verktyg och funktioner. Med det går det snabbt och lätt att ta fram bra och individuella 3D-planeringar, även utan CAD-program.

Har du frågor om hur du kan använda våra digitala verktyg för din planering? Kontakta oss! Våra medarbetare hjälper dig gärna!


>> Länk till META Calc <<