META ställinspektion – inspektionsskyldighet för lagerinredning

Översikt över META-världen

Med vårt serviceerbjudande, META ställinspektion, uppfyller du inte bara de lagstadgade skyldigheterna – dokumenterat med ett officiellt kontrollmärke samt ett inspektionsprotokoll – utan kan dessutom även tidigt identifiera potentiella riskställen och därigenom förebygga person- och sakskador! Kontrollen genomförs av en av våra auktoriserade inspektörer.

Mer information finns på vår webbplats. Vi berättar gärna mer om den här META-tjänsten på plats hos dig eller per telefon.


>> https://www.regalinspektion.de <<