Utskjutande hyllor för utomhusanvändning

Skaffa ännu mer lagerytor utanför lagerhallen!


Vare sig det finns ett befintligt tak eller en öppen yta, med hjälp META MULTISTRONG HEAVY för utomhusanvändning kan dessa lagerytor utnyttjas effektivt. Vi erbjuder detta utskjutande hyllsystem i varmgalvaniserat utförande för en optimalt och individuellt utformad lagerlösning i utomhusmiljö. Detta omfattar även en exakt takkonstruktion samt sidoväggar.

■  Mått och belastningsvärden: Individuell planering utifrån dina krav
■  Robust konstruktion med varmvalsade och varmförzinkade profiler
■  Utförandet baseras på vår beprövade META MULTISTRONG HEAVY, den utskjutande hyllan som även lämpar sig för tunga laster
■  Beställ antingen ett en- eller dubbelsidigt utförande – för en översiktlig och säker lagring
■  Kan utrustas med gallerrost, rullstopp och avvisare
■  Tillval: Takkonstruktion samt bak-/sidoväggar inkl. statisk dimensionering för vind-, snö- och taklaster
■  Utskjutande hyllstöd kan monteras i steg om 100 mm i höjdled (skruvas fast)
■  Stabil förankring med bifogade golvpluggar (krav på fundament kan ges vid förfrågan)
■  Kan även levereras i lackerat utförande vid förfrågan (se andra exempel)


>> Länk till katalogsida <<
>> Länk till sidan META MULTISTRONG HEAVY för utomhusmiljö <<