META klassificerad med brons av EcoVadis!

META klassificerad med brons av EcoVadis!

Markus Schlimbach - 25.10.2022


Än en gång har META certifierats av EcoVadis och tilldelats en bronsmedalj. META har granskats noggrant av EcoVadis avseende social hållbarhet.

Olika områden såsom miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling kontrollerades. EcoVadis strävar efter att säkerställa en mer etisk och mer rättvis behandling av arbetstagare, driva övergången till lägre utsläpp och reducerad miljöpåverkan framåt och slutligen skapa mer resilienta företag och värdekedjor.

Därutöver visar så kallade scorecards olika styrkor och förbättringsområden som META tillämpar fortsättningsvis för att genomföra korrigerande åtgärder med syfte att förbättra ovan nämnda områden. Mer än 75 000 företag över hela världen förlitar sig på EcoVadis för att reducera risker, främja innovationer och skapa förtroende och transparens mellan alla affärspartner.