META har klassificerats med ”Silver” hos EcoVadis!

META har klassificerats med ”Silver” hos EcoVadis!

Alina Würfel - 14.10.2021


META har granskats under lupp av EcoVadis med fokus på företagsansvar. Särskilt områdena miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling kontrollerades.

META fick redan vid första försöket klassificeringen ”Silver”. Detta betyder att experten för lagerteknik från Arnsberg är bland de första 25 % av alla företag över hela världen som EcoVadis hittills har certifierat.

EcoVadis vill garantera en mer etisk och rättvisare behandling av arbetstagare, driva övergången till lägre utsläpp och reducerad miljöpåverkan och sist men inte minst skapa robustare företag och mervärdeskedjor.

Därutöver visar s.k. scorecards såväl starka sidor som områden med förbättringspotential. Företag som har utvärderats kan använda dessa kort till att vidta korrigerande åtgärder för att bli ännu bättre inom de områden som nämns ovan. Över hela världen tillämpar mer än 75.000 företag EcoVadis för att reducera risker, främja innovationer och skapa förtroende och transparens mellan alla affärspartner.