Historien om Digital.Hub från META

Kerstin Fiedler - 18.12.2020


Med påståendet ”I framtiden räcker det inte att bara böja stål” föddes den ursprungliga idén att META skulle flytta in i Digital.Hub Logistics i Dortmund. META har antagit utmaningen som den digitala transformationen innebär och funderat över nya vägar att förändra, utöka eller komplettera kärnverksamheten.

Flytten till Digital.Hub

Som så många mellanstora företag är inte heller META immunt mot digitala innovationer. 2018 fattades därför beslutet att META skulle flytta in med två medarbetare i Digital.Hub Logistics i Dortmund. Digital.Hub Logistics grundades på ett initiativ av Digitalverband Bitkom och är en del av Digital Hub-initiativet (de:hub) från tyska förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) på tolv olika platser i Tyskland. Med ett avstånd på knappt 50 km till huvudkontoret i det vackra Sauerland i Arnsberg var avståndet tillräckligt stort för att inte distraheras av den dagliga verksamheten.

Händelser och evenemang

Nätverkande med likasinnade och startupföretag med sina innovativa produkter och tjänster fungerar bäst i samband med olika händelser och evenemang. Även om det i första ögonblicket kanske inte känns meningsfullt, visar sig nätverkande ofta vara något positivt i efterhand.

 

Så var det även vid ”The Smart Storage System Challenge by META”. I samband med evenemanget Ruhrsummit med rubriken ”Big Corporates Looking For Innovative Solutions” beskrev META ett problem som alla startupföretag i hela världen kunde ansöka om. I finalen fick tre startupföretag som META valt ut presentera sina lösningar i Jahrhunderthalle i Bochum. Detta gjorde att META fick en ökad internationell synlighet på startupscenen och dessutom var det en viktig imagevinst hos unga startupföretag och potentiella partner. Vi kunde också knyta kontakter med startupföretag och experter samt utnyttja möjligheten att starta konkreta pilotprojekt och samarbeten.

 

Intern innovation

För att låta hela META få möjlighet att lära känna mer av innovation och digitalisering har olika projekt startats. Förutom ett innovationshörn med hypoteser och månadens fråga gällande innovationer, har blogginlägg om aktiviteter på Digital.Hub publicerats på det interna intranätet. Även möjligheter att delta i evenemang för att lära känna nya tekniker har tagits fram.
”Bara gör – det kan ju bli bra” var mottot på Digital.Hubs Transfer.Festival.
Denna var en plattform för industri, mellanstora företag, forskning och unga talanger, där digitala innovationer inom logistik och IT visades upp. Även nätverkande med experter, problemlösare och nytänkare i form av konstruktion, planering, projektering, programmering, spel, avkryptering och debatter stod på agendan. Oavsett om det handlade om maskininlärning, datasuveränitet, digital kultur och transformation, escape game eller öppna problemdiskussioner.
På evenemanget diskuterades följande:

    - hur ny teknik kan användas i praktiken,
    - hur nya koncept och strategier kan stärka det egna företaget,
    - hur vetenskapliga insikter kan göra företag till spjutspetsar
    - hur nya metoder kan förbättra yrkesvardagen

och vilket mervärde som ihopkoppling och digitalisering medför. Även en guidad tur på temat forskning och tillämpning samt drönare inom forskning erbjöds.


Ett eget namn – META AND YOU

Med ett eget namn ska kundernas uppmärksamhet riktas mot METAs nya aktiviteter på Digital.Hub. META står för kärnverksamheten och AND YOU avser partnersamarbetet. På så sätt ökar igenkänningsgraden för META genom att nya kundgrupper kan vinnas genom ytterligare tjänster. Förutom flygblad och marknadsföringsmaterial har även en ny webbplats tagits fram, där startupföretag kan anmäla sig till META.

 

Best Practice startupföretag – mellanstora företag

Kreativitet möter expertis. Innovativa tjänster och produkter möter etablerade processer och nätverk: När startupföretag samarbetar med små och mellanstora företag, kan följden bli en krock mellan de olika världarna och synsätten. Alla deltagare kan lära av varandra och gemensamt dra nytta av de många fördelarna.
Av det här skälet har META bestämt sig för att gå nya vägar och vidareutveckla partnerskap med startupföretag för att utforska nya affärsområden.

En av de nya partnerna är MotionMiners GmbH från Dortmund. Detta startupföretag automatiserar och anonymiserar analyser och optimerar manuella processer. MotionMiners koncept är koncist och lättförståeligt och tekniken används på lagret – vilket ju också är METAs hemmaplan. Tack vare METAs stora distributionsnät i Europa och USA, skapar META kontakt mellan startupföretag och kunder på handels- och industriområdet, där nya produkter kan testas och återkoppling från kunden kan genereras. META erbjuder på så sätt startupföretag en väg in på marknaden och till våra kunder.

En annan av METAs partner är startupföretaget Logistic Lights som erbjuder ett flexibelt alternativ till put to light och pick by light. En ljuspunkt projiceras på det aktuella hyllplanet där plockningen in eller ut ska ske. Introduktionen tar fem minuter och produktiviteten ökar direkt och den rörliga ljuspunkten tröttar inte ut personalen i lika hög grad. Detta ger en högre plockningskvot och framför allt ett stabilare materialflöde. Den enkla hanteringen leder till en hög acceptans och ökar nöjdheten hos medarbetarna. Den stora skillnaden är priset. Lösningen från Logistic Lights är betydligt billigare än vanliga pick och put by light-lösningar.

På så sätt skickar vi en tydlig signal till kunderna att META arbetar framtidsinriktat och med fokus på våra kunders behov.


 

 


Processoptimering med startupföretag

Innan META rekommenderar produkter och tjänster till sina partner, testar vi dem. Det har vi även gjort med MotionMining-tekniken.
I det konkreta projektet skulle ett smådelsområde flyttas till en annan fabrik. Med hjälp av tekniken registreras först data i plockningsområdet. Med hjälp av insamlade data kunde en solid bas för layoutplaneringen tas fram. Dessa data utvärderas för att i slutändan få fram ett slutligt förslag för placering av arbetsbord, artiklar och arbetshjälpmedel. I samarbete med plockningspersonal, fraktpersonal och logistikledning kunde flytten utföras på en enda dag. Förutom aspekten med rationell placering av olika arbetsmedel kunde vi även förkorta sträckorna som personalen behöver gå vilket ledde till kostnadsbesparingar.


Framtiden

Låt oss förändra logistikvärlden!
Vi letar efter startupföretag som arbetar med intralogistik som tillsammans med oss vill utveckla digitala tillämpningar för lagerområdet. Om du delar vår vision att gemensamt med oss implementera idéer och skapa något värdefullt för framtiden, borde vi komma i kontakt.

Vi på META erbjuder följande för startupföretag:

    - Distributionsnät i Europa och USA. Vi förmedlar kontakt mellan ditt startupföretag och kunder på handels- och industriområdet, där du kan testa nya produkter och generera återkoppling från kunder vilket öppnar marknader för dig.
    - Företagsomgivning. Som en del av JLU-företagskoncernen erbjuder META AND YOU dig även konkreta investeringsmöjligheter från ägaren och tillgång till det framgångsrika familjeföretagets nätverk.
    - Silicon Valley Spirit. Via META AND YOU erbjuder vi dig kontakt med forskare och tillgång till testområden på vetenskapliga institutioner i Dortmund. Vi erbjuder även kontakt med andra små- och mellanstora företag samt nätverkande mellan olika startupföretag.


Till webbplatsen:  www.meta-and-you.com

portraet kerstin fiedler

Om författaren

Kerstin Fiedler arbetar sedan juni 2018 på META och ansvarar för digitala innovationer och teknik. Utöver dessa uppgifter har hon hand om optimering av logistikprocesser i samarbete med startupföretag.

På fritiden utövar hon gärna sport och sjunger i en a capella-popkör för kvinnor.