META omstrukturerar sin försäljningsavdelning

Hans Jürgen Korth övertar den övergripande ledningen över försäljningen

META omstrukturerar sin försäljningsavdelning

Alina Würfel - 07.10.2021


META-Regalbau, experten för lagerteknik från Arnsberg, har omstrukturerat sin försäljningsavdelning och utsett en ny försäljningsledning. Huvudansvaret för försäljning har övertagits av Hans Jürgen Korth, som redan sedan början av 2012 har varit verksam inom META.

2012 tillträdde Hans Jürgen Korth sin tjänst som chef för internationell försäljning inom META. Sedan dess kunde exportaktiviteterna inom META höjas kontinuerligt tack vare nya dotterbolag, filialer eller försäljningspartner. Aktiviteter med att utvidga internationella nyckelkunder och knyta nya och välkända kunder till oss är exempel på detta framgångsrika arbete under de senaste åren.

Eftersom gränserna mellan staterna inte längre spelar någon viktig roll vid försäljningen, avskaffades den klassiska uppdelningen mellan inland och utland under ledning av Hans Jürgen Korth. Avdelningarna sammanfördes framför allt inom det tekniska projektsegmentet. Dessutom har ett nytt team vidareutvecklat vårt digitala kundstöd.

”Med dessa åtgärder vill vi koncentrera vår kompetens och erfarenhet för att kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre service – utöver statsgränserna” förklarar Hans Jürgen Korth.

 

Hans Jürgen Korth tillsammans med Dr. Klaus Vatter, VD för META (från vänster till höger).