Hållbarhet hos META

Vår väg till ett klimatneutralt företag

Teman som miljömedvetande och hållbarhet är av mycket stor betydelse hos META. Av denna anledning har META gått med i projektinitiativet ”Vägar till ett klimatneutralt företag” med handledning av experter som visar vägen.

Målsättningen med denna är klart definierad: META blir klimatneutralt! Därmed kommer META att ge sitt bidrag till samhället – och detta utan så kallad greenwashing. Olika åtgärder, justeringsmöjligheter och problemställningar har redan identifierats och kommer att omsättas i framtiden.

Mer information om projektet ”Vägar till ett klimatneutralt företag”: www.klimaschutz-unternehmen.de

 

DIN ISO 50001

DIN EN ISO 50001 : 2018 certifierad

META tillämpar ett certifierat energistyrsystem enligt DIN EN ISO 50001 : 2018 och bidrar därmed aktivt till att skydda miljön.

 

ecovadis

EcoVadis certifierad

META har certifierats av EcoVadis och tilldelats en bronsmedalj. META har i detta sammanhang granskats noggrant av EcoVadis avseende social hållbarhet. Olika områden såsom miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling kontrolleras inom ramen av certifieringen.