META – lagerteknikspecialisten

Sedan 125 år

 


Sedan 125 år arbetar vi med metallbearbetning i Arnsberg. Våra kärnprodukter hyllställen META CLIP och META FIX, de extra breda hyllställen META MINI-RACK och META SPEED-RACK och pallstället META MULTIPAL tillverkas på plats på vårt kompetenscentrum för ställkonstruktion och säljs långt utanför Europas gränser. Kvalitetsstämpeln Made in Germany är för oss inte bara tomma ord. Det är en förpliktelse och ett anspråk på oss att nu och i framtiden erbjuda dig kvalitetsprodukter.

Dessutom bygger vi stål- och plattformslösningar på vårt kompetenscentrum för stålkonstruktion i Ceské Budejovice i Tjeckien – individuellt utifrån dina behov eller som standardlösning.

Från Arnsberg ut i världen – enligt detta motto bygger vi kontinuerligt ut vårt nätverk i Europa och hela världen. Det landsövergripande samarbetet mellan dotterbolag, återförsäljare och filialer är vardag för oss. Vi lär av varandra och skapar nya, intressanta kopplingar.

Vi utbildar själv våra lärlingar och skapar på så sätt fundamentet för vår framtida framgång. Som godkänt utbildningsföretag av industri- och handelskammaren IHK erbjuder vi utbildningsplatser inom olika yrkesgrenar.
 

Vårt produkt- och tjänsteprogram

 • Hyllställ
 • Pallställ
 • Extra breda hyllställ
 • Grenställ och ställ för långt gods
 • Stål- och lagerplattformar
 • Företagsinredningar


Dynamiska lagersystem:

 • Flyttbara hyllställ
 • Flyttbara pallställ
 • Flyttbara grenställ
 • Plockhyllställ
 • Genomloppsställ/djupstaplingsställ
   
 • Utbildningar på lagerteknik
 • Ställinspektioner