META – lagerteknikspecialisten

Sedan 120 år

 

Vi är ett traditionsrikt företag i tyska Arnsberg i Sauerland – fast rotat i regionen tack vare en lång tradition och våra medarbetare, basen och garanten för våra framgångar.

1896 grundades en spikfabrik av Caspar Schnettler och August Linneborn, som senare kompletterades med ett eget kallvalsverk. Första och andra världskriget lämnade sina spår och ledde dessutom till en nybyggnation av tillverkningsanläggningen.

1963 tillverkades för första gången stålhyllor i ett modulsystem för privat och kommersiell användning.
En ny fastighet i industriområdet förvärvades 1969. META ombildades till META-Regalbau GmbH & Co. KG. I den nya 5000 kvadratmeter stora tillverkningshallen med mer rationella tillverkningsmetoder för produktion av stålhyllor. Med ett dotterbolag grundat 1972 i Graz, Österrike blev META marknadsledande inom hyllställ för privatbruk på den österrikiska marknaden.

1986 köpte Joachim Loh, Haiger, företaget. Det blev nu en del av Joachim Loh-koncernen. Loh byggde ut META till en tillverkare av professionell lagerteknik och investerade snabbt i moderna tillverkningsanläggningar.
En ny kontorsbyggnad i Arnsberg skapade år 2000 plats för all administration samt ett multimedialt utställningsutrymme samt utbildningslokaler.
I början av det nya millenniet grundades dotterbolag i Tjeckien och Polen.

Den genomsnittliga anställningstiden på 10 år ligger över genomsnittet och ser till att vi har massor med specialistkunskap på alla områden! Ett bra företagsklimat och ett omfångsrikt kurs- och utbildningsprogram för våra medarbetare är grunden för den långa anställningstiden.

Detta har du som kund och affärspartner stor nytta av.

 


Sedan över 120 år arbetar vi med metallbearbetning i Arnsberg. Våra kärnprodukter hyllstället CLIP och FIX, det extra breda hyllstället MINI-RACK och SPEED-RACK och pallstället MULTIPAL tillverkas där på plats och säljs långt utanför Europas gränser. Teamet i Arnsberg kan sina produkter och har höga kvalitetsanspråk.

META har ett lärlingsprogram och skapar på så sätt själv fundamentet för sin framgång. Som godkänt utbildningsföretag för IHK erbjuder vi utbildningsplatser inom olika yrkesgrenar.

Kvalitetsstämpeln "Made in Germany" är för oss inte bara ett reklamtrick. Det är en förpliktelse och ett anspråk för oss att nu och i framtiden erbjuda dig kvalitetsprodukter.

Vår produktpalett omfattar:

[Translate to Sverige:]

 • Hyllställ
 • Pallställ
 • Weitspannregale
 • Kragarm- und Langgutregale
 • Stahlbau- und Lagerbühnen
 • Betriebseinrichtungen

Dynamische Lagersysteme:

 • verfahrbare Fachbodenregale
 • verfahrbare Palettenregale
 • verfahrbare Kragarmregale
 • Bereitstell-/Kommissionierregale
 • Durchlauf-/Einschubregale
 • Lagertechnik-Schulungen
 • Regalinspektionen

... allt tillverkat & lagrat på över 16.000 kvadratmeter i Arnsberg/Sauerland.

META Firmengebaeude