Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tack för att du är intresserad av vår webbplats. Att skydda din personliga information är viktigt för oss. Därför vill vi här informera dig om vilken information som samlas in och används när du besöker vår webbplats samt i vilket syfte det görs.
Reglerna i EU-dataskyddsförordningen (EU-GDPR) samt den tyska personuppgiftslagen (BDSG_neu) gäller.

Vad är personuppgifter?
Föremålet för dataskyddet är personuppgifter. De är definierade i personuppgiftslagen. Enligt dessa är det enskilda uppgifter om personliga eller materiella omständigheter hos en specifik eller identifierbar fysisk person. Under det faller t.ex. information som namn, adress, mejladress eller telefonnummer, och eventuellt även användningsdata som IP-adress.
Dina personuppgifter samlas bara in, bearbetas, används och lämnas vidare av oss när det är juridiskt tillåtet eller du har godkänt det.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvarig är META-Regalbau GmbH & Co. KG med de auktoriserade representanterna Dr. Klaus Vatter och Rainer Haupt.

META-Regalbau GmbH & Co. KG 
Eichenkamp 
D-59759 Arnsberg 
Telefon: +49 (0) 29 32/9 57-0 
Fax:      +49 (0) 29 32/9 57-31 47 
E-post:  info@meta-online.com


Insamling av personuppgifter 

Användningsdata

Vi samlar in och använder personuppgifter i den mån detta krävs för att möjliggöra användningen av vår webbplats eller för att uppfylla våra avtalade skyldigheter (användningsdata). Detta omfattar särskilt information om identifiering, uppgifter om start- och sluttidpunkt samt i vilken omfattning vår webbplats används. 
Vid användning av pseudonymer får vi skapa användarprofiler för reklam, marknadsundersökningar och behovsanpassad utformning av vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas. Vi har inte rätt att koppla samman användarprofilerna med uppgifter om pseudonymens ägare. 
På begäran från ansvariga organ måste vi i enstaka fall lämna ut dessa uppgifter (inventeringsdata) i den mån det, enligt art. 6.1 c och d GDPR, gäller upprätthållande av lag, säkerhetsskäl, uppfyllande av lagstadgade uppgifter för författningsskydd eller militär säkerhetstjänst eller tillämpning av lag gällande immateriella rättigheter. 
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande som också när som helst kan återkallas. Undantag utgör här våra tjänstepartners som behöver uppgifterna för att kunna hantera ordrar etc. (t.ex. speditören som ansvarar för leveransen och kreditinstitutet som ansvarar för betalningsförloppet). I dessa fall begränsas omfånget av överförda uppgifter till ett nödvändigt minimum.?Information om användning av personuppgifter som har samlats in av tredje part (t.ex. kreditupplysningsföretag) finns i respektive återförsäljares allmänna villkor. META-Regalbau GmbH & Co. KG samlar inte in data från tredje part. 


Åtkomstdata/serverloggfiler
Vi registrerar och sparar automatiskt informationen som din webbläsare överför till oss i våra serverloggfiler. Det är:
• Webbläsare och version, 
• Tekniska specifikationer (operativsystem, skärmupplösning,?Javascript-inställningar och liknande), 
• URL för referrer-URL (tidigare besökt sida), 
• Värdnamn för den besökande datorn (IP-adress), 
• Tid när sidan öppnades, 
• Adressen (alltså hela URL:en) till de sparade sidorna du besöker hos oss. 
Datan sparas i loggfilerna i vårt system. Utvärderingen av de här loggfilerna med datasatser i anonymiserad form används för att kunna hitta fel snabbare och åtgärda dem så snabbt som möjligt. Dessutom kan vi därigenom styra serverkapaciteten och förbättra vårt erbjudande. Vi använder IP-adresser uteslutande i undantagsfall för att analysera felanvändning. Att göra det ligger i vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f GDPR. Det är också den rättsliga grunden för vår behandling. I det här sammanhanget sker ingen utvärdering av datan för marknadsföringssyften.
Datan som är sparad i loggfilerna raderas efter senast 30 dagar.


Inventeringsdata 
Om ett kontraktsförhållande mellan dig och oss ska ingås, utformas innehållsmässigt eller ändras, sparar och använder vi personuppgifter om dig med rättslig grund i art. 6.1 b GDPR i den mån detta krävs för ändamålet. 

Kontaktformulär
Om du använder vårt kontaktformulär registrerar vi information som är nödvändig för bearbetningen. Det är bl.a. ditt namn, din adress och din mejladress samt ditt telefonnummer. Uppgifterna behandlas endast för att hantera din förfrågan eller för att vara tillgänglig vid uppföljningsfrågor. De här uppgifterna lämnas inte vidare om inte du har godkänt det.
Den rättsliga grunden för den tillhörande uppgiftsbehandlingen är, vid avtalsbaserade förfrågningar, art. 6.1 b GDPR, och i övrigt art. 6.1 a GDPR, baserat på vårt intresse att effektivt behandla inkommande förfrågningar och att dokumentera resultatet av behandlingen om det skulle komma vidare frågor.
Om vi i vårt kontaktformulär efterfrågar information som inte krävs för kontakttagning har vi markerat den som valfri. Den informationen används endast för att konkretisera din förfrågan och förbättra hanteringen av ditt ärende. Informationen tillhandahålls uttryckligen på frivillig basis och endast med ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR). Om det handlar om information om kommunikationskanaler (t.ex. telefonnummer) godkänner du även att vi vid behov kontaktar dig via den kommunikationskanalen för att besvara din förfrågan.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden enligt art. 7.3 GDPR. 
Uppgifter som har förmedlats via kontaktformuläret stannar hos oss tills du kräver att de raderas, återkallar ditt samtycke eller det inte längre är nödvändigt att spara dem. Tvingande rättsliga bestämmelser, särskilt lagringsfrister, förblir opåverkade.

Om du gör en beställning i vår webbutik på shop.meta-online.com förmedlas dina inventeringsdata vid behov till den återförsäljare du har valt. Här efterfrågar vi endast nödvändiga uppgifter som krävs för att hantera ordern. Behandlingen av de uppgifterna görs utifrån den rättsliga grunden art. 6.1 b GDPR.
På begäran från ansvariga organ måste vi i enstaka fall lämna ut dessa uppgifter (inventeringsdata) i den mån det, enligt art. 6.1 c och d GDPR, gäller upprätthållande av lag, säkerhetsskäl, uppfyllande av lagstadgade uppgifter för författningsskydd eller militär säkerhetstjänst eller tillämpning av lag gällande immateriella rättigheter. 


Registreringsfunktion
De uppgifter som anges under registreringen används för att använda erbjudandet. De insamlade uppgifterna visas i inmatningsfönstret under registreringen.
Om du ger oss i uppdrag att tillhandahålla en tjänst eller leverera en vara registrerar och sparar vi principiellt dina personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra tjänsten eller uppfylla skyldigheterna i avtalet. Den rättsliga grunden för det är art. 6.1 b GDPR. Inom ramen för det kan det vara nödvändigt att lämna vidare dina personuppgifter till företag som vi anlitar för att tillhandahålla tjänsten eller uppfylla skyldigheterna i avtalet. Det är t.ex. transportföretag eller andra serviceleverantörer samt den återförsäljare du har valt.


Cookies
För att samla in och spara data använder vi så kallade cookies. Den rättsliga grunden för att använda cookies är art. 6.1 a GDPR. Cookies är små datafiler som din webbläsare på vår begäran sparar på din slutenhet. De gör ingen skada. De innehåller inga virus och gör det inte möjligt för oss att spionera på dig. Vi använder två typer av cookies. Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare (sessionscookies). Vi använder även permanenta cookies. Den typen av cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig när du kommer tillbaka till webbplatsen efter att ha lämnat den. Med hjälp av cookies kan vi förstå ditt användarbeteende för ovanstående ändamål och i den mån det är nödvändigt. De bidrar även till att du kan surfa optimerat på vår webbplats. De höjer alltså användarvänligheten och underlättar för dig (t.ex. att kunna spara inloggningsinformation). Du kan ställa in din webbläsare så att våra cookies inte kan sparas på din slutenhet eller att redan sparade cookies raderas. Hur det fungerar i detalj finns i information från leverantören av din webbläsare. Varje gång du öppnar vår webbplats får du en fråga om du godkänner användning av cookies. Du kan godkänna eller välja bort cookies. Om du inte godkänner cookies kan det leda till att funktionerna på webbplatsen begränsas. Du kan när som helst ändra dig och antingen godkänna/välja bort cookies genom att klicka på den tydligt markerade blåa knappen ”Inställningar för dataskydd” nere till höger på webbsidan.


Google Analytics
På vår webbplats använder vi funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics använder ”cookies”. Det är små textfiler som din webbläsare sparar på din slutenhet och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Information om hur du använder vår webbplats som har samlats in med hjälp av cookies skickas till en av Googles servrar och sparas där. Servern finns vanligen i USA.
Användningen av Google Analytics-cookies görs baserat på art. 6.1 a GDPR. Som operatör av den här webbplatsen har vi ett berättigat intresse av att analysera användarbeteenden för att optimera vårt utbud och ev. även vår reklam.
IP-anonymisering
Vi använder Google Analytics i kombination med funktionen IP-anonymisering. Det garanterar att Google förkortar din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra stater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den skickas till USA. Det kan finnas undantagsfall där Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. På vårt uppdrag kommer Google att använda den informationen för att utvärdera hur du använder vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla andra tjänster förbundna med webbplatsanvändningen och internetanvändningen till oss. IP-adressen som överförs från Google Analytics länkas inte ihop med andra data från Google.
Plugin till webbläsare

Det går att förhindra att din webbläsare sparar cookies. Det kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats begränsas. Likaså kan du förhindra att Google samlar in data om hur du använder webbplatsen, inklusive din IP-adress, och därpå följande behandling. Det kan du göra genom att ladda ner och installera pluginen som finns på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Invändning mot datainsamlingen
Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. Då installeras en opt out-cookie som förhindrar att dina data samlas in nästa gång du kommer till vår webbplats: Avaktivera Google Analytics.

Detaljerad information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy: support.google.com/analytics/answer/6004245.Användning av sociala plugins (Facebook, Xing, Youtube, Linkedin, Twitter)
Den här webbplatsen använder inga sociala plugins (”plugins”). 
Sociala medier-knappar från Facebook, Xing, Youtube och Linkedin är endast länkar. De plattformarna har sitt säte i USA. Om du klickar på länken öppnar du respektive leverantörs sida. Då förmedlas följande: Din IP-adress samt referrer-URL. Det kan eventuellt gå att länka ihop den informationen med din profil. META-Regalbau GmbH & Co. KG varken samlar in eller registrerar någon data med sociala medier-knapparna.

Vidarelämning av uppgifter till tredje part
Om du lägger en beställning på shop.meta-online.com lämnar vi vidare din information till den valda återförsäljaren för att kunna uppfylla skyldigheterna i avtalet. Den överlämnade informationen finns angiven i de allmänna villkoren från respektive återförsäljare. Personuppgifter lämnas endast vidare till tredje part om det krävs för att uppfylla skyldigheterna i avtalet med dig. 
Utgångspunkten för databehandlingen är art. 6.1 b GDPR där behandling av data för att uppfylla ett avtal eller avtalade åtgärder tillåts.
När det gäller dataöverföring till mottagare utanför META-Regalbau GmbH & Co. KG måste noteras att vi endast arbetar med leverantörer som ger tillräckliga garantier att de använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som är i enlighet med de lagstadgade dataskyddskraven och garanterar att de berörda personernas rättigheter skyddas.


Vidarelämning av uppgifter till tredje land
Personuppgifter lämnas inte vidare till tredje land (stater utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet – EES) såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla skyldigheterna i avtalet.

Hur länge uppgifterna lagras
Vi behandlar och lagar principiellt dina personuppgifter endast under vårt affärsförhållande, vilket exempelvis även omfattar initiering och genomförande av avtalade skyldigheter. Vidare måste vi följa de lagstadgade lagringsperioderna.

Rätt att göra invändningar och återkalla personuppgifter
Enligt art. 21 GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs baserat på art. 6.1 a GDPR. Invändningen kan du göra utan formulär genom att skriva till info@meta-online.com.
Vissa delar av uppgiftsbehandlingen kan endast genomföras med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett tilldelat samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke utan formulär genom att skriva till info@meta-online.com. Den lagliga behandlingen av uppgifter som har gjorts fram till att samtycket återkallas påverkas inte.

Registrerades rättigheter
Enligt artikel 15 GDPR har du rätt till tillgång, enligt artikel 16 GDPR har du rätt till rättelse, enligt artikel 17 GDPR har du rätt till radering, enligt artikel 18 GDPR har du rätt till begränsning av behandling och enligt artikel 20 GDPR har du rätt till dataportabilitet. Vid rätten till information och radering gäller begränsningarna som anges i §§ 34 och 35 i GDPR. Dessutom har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR i enlighet med § 19 GDPR).

Dataskyddsombud 
Om du fortfarande har frågor kan du vända dig till vårt dataskyddsombud:

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eva Hille
Eichenkamp
59759 Arnsberg
Telefon: +49 2932 957 0
E-post: dataprotection@meta-online.com

Ansvarig tillsynsmyndighet för dataskydd
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon: +49 (0)211/38424-0 
Fax: +49 (0)211/38424-10 
E-post: poststelle@ldi.nrw.de


Ansvarsfriskrivning 
Trots noggrann kontroll av innehållet tar META-Regalbau GmbH & Co. KG inget ansvar för innehållet hos externa länkar. Ägarna till respektive sidor är ensamt ansvariga för innehållet på länkade sidor. Det visade produkt- och serviceutbudet samt den tekniska informationen motsvarar den aktuella statusen i Tyskland. Rätten till ändringar och fel förbehålles.