META extra breda hyllställ

Stora spännvidder erbjuder plats för XXL-varor

META extra breda hyllställ

 

För de extra breda hyllställen erbjuder META två lösningar – det skruvlösa META SPEED-RACK och det skruvmonterade META MINI-RACK hyllställ. De är ett alternativ till pallställ och används i många olika branscher på många olika sätt.

Extra breda hyllställ ger goda förvaringsmöjligheter för skrymmande gods och speciellt stora och/eller tunga artiklar.

META extra breda hyllställ – det skruvlösa META SPEED-RACK eller det skruvmonterade META MINI-RACK hyllstället – lämpar sig perfekt för förvaring av skrymmande gods med lätt eller medeltung belastning inom handel, industri och hantverk. Det används i många olika branscher på många olika sätt. Båda systemet finns med spånplattor eller stålpaneler.

Det skruvlösa META SPEED-RACK extra breda hyllstället erbjuder mycket variabla förvaringsmöjligheter med sin enkla baskonstruktion och är enkelt och användarvänlig att planera och bygga.

Det skruvmonterade META MINI-RACK extra breda hyllstället är ett alternativ till pallställ. Det stabila hyllstället har stora förvaringsmöjligheter för skrymmande delar och speciellt stora och/eller tunga artiklar. Inlastningen kan ske liggande eller stående.