META grenställ

Den optimala lösningen för förvaring av alla typer av långt gods

META grenställ

 

Grenställen är den perfekta lösningen för alla typer av stående och liggande förvaring av långt gods och förvaring av skivor och palleterade varor. META har två grenställösningar META ATLAS ST och META MULTISTRONG. Med dessas hjälp kan man bygga allt från små, kompakta ställrader för lätt till medeltungt långt gods till höga grenställ för tunga profiler och skivor.

Det prisvärda META ATLAS ST finns i två varianter. Grenstället har lika långa grenar. Stället för långt gods har olika långa grenar som är kortare ju högre upp de sitter. Det svetsade stativet består av varm- och kallvalsade stålprofiler. Grenstället och stället för långt gods har en höjd på 2.000 mm och ett djup på 500 mm och finns i längderna 2.700, 4.050, 5.400 och 6.750 mm. Axelmåttet, måttet från centrum till centrum av stativet, är 1.350 mm. Stativlasten på en sida är 900 – 1000 kg.

Det skruvlösa META MULTISTRONG stället finns i två varianter, Light och Medium. Det tunga utförandet META MULTISTRONG Heavy finns som skruvmonterad version. Dessa skiljer sig åt i fråga om grenbelastningen, Light = upp till 220 kg, Medium = upp till 535 kg och Heavy = upp till 1.960 kg. 

På dessa proffssystem kan kunden välja mellan många måttvarianter.