META CLIP S3 miljöhyllställ

för miljövänlig lagring


Miljöhyllställ för miljövänlig förvaring av vätskor enligt WGK 1-3

CLIP Gesamt neu zuschnitt
 • Stabilt META CLIP S3 hyllställsystem med demonterad ram
 • Trågplan med ÜHP-märkning lämplig för vattenfarliga vätskor WGK 1-3 och brännbara vätskor F / F+
 • Uppsamlingsvolym 28 liter per plan, typ
 • Uppsamlingstråg med ÜHP-märkning, typen lämplig för förvaring av vattenfarliga vätskor WGK 1-3 och brännbara vätskor F / F+, uppsamlingsvolym 45 liter
 • Bashyllställ: Nom. längd + 56 mm · Nom. djup + 36 mm
 • Påbyggnadshyllställ: Nom. längd + 6 mm · Nom. djup + 36 mm
  (måttinformation gäller utan trågplan)
 • Facklast: 150 kg
 • Fältlast: 800 och 1.100 kg
 • Snabb montering utan verktyg
 • Fackplan hålade i raster om 50 mm för montering av tillbehör (gäller endast för hyllställ 3)
 • Fackplan i raster om 25 mm, inställbara i höjd

Säkerhetsinformation

 

Hyllställ med höjd-/djupförhållande ≥ 5 : 1 ska säkras mot vältning (vägg- eller golvförankring finns i vår beställningskatalog för lagerteknik på sidan 47).
Fack-/fältlaster gäller vid jämnt fördelad last.
Information om fältlast gäller för hyllplan med tre eller fler fält.

 

Kataloger och monteringsanvisningar

Aktuella broschyrer och monteringsanvisningar finns i vår katalogportal.