META Extra breda hyllställ

Projekteringsmått och säkerhetsinformation

(Kopie 1)

META SPEED RACK extra breda hyllställ

Nom. mått = faktiskt mått
Uppbyggnad endast i basutförande

 

Fack-/fältlaster gäller vid jämnt fördelad last.

META MINI-RACK extra breda hyllställ

Bashyllställ Påbyggnadshyllställ
Nom. längd + 107 mm Nom. längd + 51 mm
Nom. djup = djup enligt tabell Nom. djup = djup enligt tabell

 

Hyllställ med höjd-/djupförhållande ≥ 5 : 1 ska säkras mot vältning (vägg- eller fotförankring).