META Grenställ

Projekteringsmått och säkerhetsinformation

META ATLAS ST grenställ

Axelmått: Djup = Nyttodjup för armar per sida  
1350 mm Totalt djup:  
Totallängd: Grenhyllställ = 630 / 1150 mm  
Grenhyllställ = längd + 55 mm Hyllställ för långt gods = 590/1090 mm  
Hyllställ för långt gods = längd + 46 mm (ensidig/dubbelsidig)  

META MULTISTRONG Light grenhyllställ

Axelmått: Djup hyllställ ensidig:  
1030 och 1330 mm = Nom. djup + 210 mm  
Bashyllställ: dubbelsidig = 2 x nom. djup  
Längd = axelmått + 64 mm + 220 mm  

META MULTISTRONG Medium grenhyllställ

Axelmått: Djup hyllställ ensidig:  
1030 och 1330 mm = Nom. djup + 230 mm  
Bashyllställ: dubbelsidig = 2 x nom. djup  
Längd = axelmått + 73 mm + 240 mm  

META MULTISTRONG grenhyllställ + META ATLAS ST

 

När höjd-/djupförhållandet ≥ 5 : 1 eller verksamhetskraven kräver det, ska fotförankringar användas.