META-ILS

Samarbetspartner inom transportteknik

13a TEST CMYK ret

META-ILS – Innovative Logistic Solutions


Förutom det egna produktsortimentet är även kooperationer en bärande pelare i vår strategi och en viktig modul för att företaget ska kunna vidareutvecklas i framtiden. Särskilt den senaste kooperationen med en framgångsrik systemintegratör för automatiserade lösningar för intralogistik visar att denna inriktning ger ytterligare marknadspotentialer för alla deltagande partnerföretag.

En del projekt kunde redan omsättas i praktiken, vilket gav en effektiv kombination av hyll- och transportteknik som en komplettlösning. Ett nytt joint venture med namnet META-ILS står för kombinationen av META-lagerteknik och innovativa logistik-/transporttekniklösningar (ILS = Innovative Logistic Solutions). Med en övergripande lagerplanering inkl. föregående analys, rådgivning och simulering skapar vi en bestående konkurrensfördel för våra gemensamma kunder.


META-ILS övertygar med individuella och övergripande kundlösningar inom följande områden för lagerautomatisering:

∎ Hyll- och lagerteknik               ∎ Transport                    ∎ Kommissionering                 ∎ Identifikation
∎ Sortering∎ IT-lösningar∎ Service