Syncreon, Venray (NL)

Plocklager i fyra våningar till tredjeparts logistikleverantör (3PL)

Världspremiär för META MULTIFLOOR – ett nytt hyllställsystem skapas

Det första plocklagret med fyra våningar med utgångspunkt i det nya hyllställsystemet har implementerats i Nederländerna

I industriområdet i kommunen Venray i Nederländerna har det firats världspremiär: Det första plocklagret baserat på det nya hyllställsystemet META MULTIFLOOR invigdes. Företaget Syncreon Netherlands B.V. har byggt nya lokaler och Jungheinrich har utrustat dem med lösningar för intralogistik. En avgörande del är det fyra våningar höra META MULTIFLOOR hyllstället med fackplan.

Syncreon är en Third-Party Logistik Provider (3PL) och utvecklar resp. implementerar Supply Chain-lösningar åt många kunder i Tyskland, Europa och runt om i världen. Med Supply Chain-lösningarna koordinerar, lagrar, konfigurerar, levererar, installerar, returnerar och reparerar Syncreon sina kunders hightech-produkter. Under produkternas livscykel går de bl.a. genom lagerhållning och distribution, fulfillment, after sales-services (swap-services, swap-pool-management, repair) och reverse-logistik. I det nya plocklagret samt på de andra hyllställen i det nya distributionslagret i Venray mellanförvaras reservdelar för en marknadsledande leverantör inom Consumer Electronic.

Utrustningen till det här komplexet kommer från Jungheinrich som är en världsledande leverantörer av helintegrerade logistiklösningar. Och när det ska byggas hyllställ samarbetar Jungheinrich och META sedan många år med gott resultat.

Basen i det nya plocklagret med fyra våningar är META MULTIFLOOR.

Projektdata

Objekt: Syncreon Netherlands B.V., Venray (NL)
Använda META-produkter: META MULTIFLOOR hyllställsystem med fyra våningar
  META CLIP hyllställ
  Stålbyggnadslösningar

META MULTIFLOOR – det nya hyllstället med system

META MULTIFLOOR är ett nyutvecklat hyllställsystem som utgår från byggsatser. META MULTIFLOOR presenterades för första gången på LogiMAT 2020.

Det nya byggsatssystemet är statiskt och konstruktivt mycket flexibelt i hur det kan användas, vilket innebär att det i framtiden blir lättare för META att reagera på kunders olika önskemål. Urvalet av olika stödbredder och olika materialtjocklekar gör att det går att anpassa hyllsystemet optimalt till de statiska kraven.

META MULTIFLOOR kan redan nu användas inom många olika områden: från fristående hyllor till plocklager med flera våningar, extra breda hyllställ och däcklager, höglager för pallastare m.m. META arbetar också på att utöka systemet så att det går att lägga till fler användningsområden i framtiden. Även maximal användning av fack tack vare extern anslutning av hyllplanen samt de många anslutningsmöjligheterna är enorma fördelar med det här systemet.

Den unika konstruktionen, bl.a. gångvägen och effektiviseringen av antalet komponenter, gör det här systemet kostnadseffektivt samtidigt som den välkända META-kvaliteten bibehålls. Likaså har alla enskilda delar utvecklats optimalt för platssparande, och därigenom effektiv, transport samt enkel montering på plats.

Utsikten från den översta våningen till galleriet med META CLIP-hyllställ.

Plocklager i fyra våningar med META MULTIFLOOR som bas

Med utgångspunkt i det nya systemet har det byggts ett ca 700 kvm stort plocklager i fyra våningar. Här läggs varor in och sammanställs manuellt av så kallade plockare. Huvudsakligen används stora hyllplan med ett mått på 1 300 x 600 mm och en facklast på 150 kg – totalt mer än 10 000 stycken på ungefär 1 550 hyllställsfält. Genomgående hela väggramar och hela bakväggar av plåt skyddar det lagrade godset optimalt.

Ännu mer lageryta har skapats i galleriet där ytterligare 1 250 fält hyllställ av typen META CLIP har placerats. Åtta hyllplan per fält med måtten 1 000 x 600 mm och 150 kg facklast garanterar högsta möjliga flexibilitet. Även dessa extra hyllställ skyddar det känsliga godset tack vare hela väggramar och hela bakväggar av plåt.

Dessutom ser 5 000 flexibelt användbara fackavdelare i båda hyllsystemen till att varorna separeras optimalt och flexibelt.

I och med utvecklingen av det nya hyllsystemet riktar META blicken mot framtiden för att fortsätta vara framgångsrik på marknaden.

CLP 7071 10x15

Uttalande från Jungheinrich

– Samarbetet med META som strategisk partner för hyllställ fungerar fantastiskt.

Hos Syncreon imponerande vi med det nya systemet META MULTIFLOOR tack vare dess flexibilitet, utökningsmöjligheter och goda förhållande mellan pris och prestanda, säger Marco Harder, chef för hyllsystem hos Jungheinrich.