VIEROL, Rastede

nytt logistikcenter

Optimerat varuflöde och ny lagerlösning

Omfattande lagerinredning med nya utvecklingar för det nya logistikcentret för VIEROL AG

Efter ett års byggnadstid kunde VIEROL AG nu ta sitt ny logistikcenter i drift. I detta omfattande projekt i Rastede kunde de två företagen Förster & Krause och META-Regalbau, som sammanslutit sig till ett budkonsortium, med framgång hävda sig inom segmentet hyll- och transportteknik.

VIEROL AG är en globalt framgångsrik specialist för elektroniska komponenter och motorstyrning inom fordonsbranschen. Mer än 50 000 olika högkvalitativa fordonskomponenter levereras till 125 länder på alla kontinenter. Produktsortimentet för kvalitetsmärken som VEMO, VAICO och ACKOJA omfattar allt mellan AGR-ventiler och kuggremmar. Det familjeägda företaget med säte i Oldenburg och med dotterbolag i Shanghai och Singapore levererar fordonsreservdelar och är därför en garant för mobilitet över hela världen. En nyckel till företagets framgång är den snabba servicen: Mottagare i Tyskland får sina varor redan nästa morgon, i Europa inom 48 timmar.

 

 

I det nya META MULTIPAL höglagret för lastpallar finns plats för 12 600 lastpallar.

Projektdata

Objekt: VIEROL AG, Rastede
Monterade META-produkter: META MULTIPAL höglager för lastpallar
  META MULTIPAL lagringssystem på gallerinivå
  META MULTISTRONG utskjutande hyllor
  META MULTIFLOOR hyllställsanläggningar
  Stålkonstruktionslösningar

En investering på ungefär 20 miljoner euro

Med utgångspunkt från den planerade tillväxten inom såväl omsättning som sortimentets omfattning, krävdes en utbyggnad av den kompletta infrastrukturen för logistiken. I industriområdet vid motorvägskorsningen Oldenburg-Nord i Rastede har företaget investerat ca 20 miljoner euro i ett högmodernt och CO2-neutralt logistikcenter på en total yta av ungefär 10 000 kvadratmeter. Redan efter ett års byggnadstid kunde centret tas i drift. Det hållbara energikonceptet för den nya byggnaden omfattar en komplett strömförsörjning från regenerativa energikällor samt återvinning av regnvatten.

Från detta center exporteras fler än 50 000 olika slit- och reservdelar för fordon till mer än 125 länder. Ett höglager för lastpallar, ett extra utvecklat lagringssystem på gallerinivå och en fem våningar hög hyllställsanläggning har levererats från lagerteknikexperten META-Regalbau. Den helautomatiserade och integrerade transporttekniken kommer från Förster & Krause. Båda specialister kunde erbjuda sina idéer och sin erfarenhet, så att de kompletterade varandra för de många olika krav som ställdes i detta omfattande projekt. Den planerade slutliga målsättningen att uppnå ett optimalt varuflöde stod alltid i fokus vid alla överväganden.
 

 

Plockning i den nya fem våningar höga META MULTIFLOOR hyllställsanläggningen.
Lastpallar avsedda för lagring förvaras i META MULTISTRONG utskjutande hyllor vid kortsidorna.

Lagerteknik från META

Redan siffrorna som beskriver det nyutrustade logistikcentret är imponerande:
 

  • Plats för 12 600 lastpallar i höglagret för lastpallar
  • Nästan 1 000 lagringsplatser med extranivå i lagringssystemet på gallerinivå (plockning direkt från lastpall)
     
  • Mer än 91 000 lagringsplatser i den fem våningar höga hyllställsanläggningen


Men även när det gäller detaljerna kunde META övertyga tack vare sin enorma erfarenhet från olika projekt. Till exempel baseras det 16 meter höga höglagret för lastpallar på det beprövade hyllsystemet META MULTIPAL. Därmed kunde sammanlagt 12 600 platser för lastpallar skapas i form av ett lager med smal gång. Detta kompletteras med META MULTISTRONG utskjutande hyllor vid kortsidorna för buffertlagring. Här tillhandahåller varuingången de lastpallar som ska lagras.

De lastpallar som ska tillhandahållas för plockning körs in i lagringssystemet på gallerinivå. För detta ändamål har META integrerat en ny och patentskyddad slusslösning i hyllplanssystemet som baseras på systemet META MULTIPAL. De nästan 1 000 plocknings- resp. lagringsplatserna som har skapats kompletteras med varsitt hyllplan som erbjuder ytterligare lagringsutrymme.

Såväl höglagret för lastpallarna som lagringssystemet på gallerinivå drivs med hjälp av helautomatiska smalgångstruckar.

 

Nästan 1 000 plocknings- resp. lagringsplatser tillhandahålls i META MULTIPAL lagringssystem på gallerinivå.
Den helautomatiska smalgångstrucken kan köras in i META MULTIPAL lagringssystemet på gallerinivå.

Den fem våningar höga META MULTIFLOOR hyllställsanläggningen är ansluten till detta lagringssystem. Nästan 23 000 förvaringshyllor i måtten 1 300 x 400 mm har integrerats i detta imponerande hyllplanssystem i flera våningar. Resultatet är en lagerkapacitet med över 91 000 lagringsplatser.

Det nya modulära hyllsystemet META MULTIFLOOR är statiskt och konstruktivt mycket flexibelt i sin användning. Därmed kan den kundspecifika anpassningen av lagerlösningen förenklas - vid behov även utifrån statiska krav. META MULTIFLOOR erbjuder en mångfald av olika användningsmöjligheter: från en fristående hylla till picktowers som sträcker sig över flera våningar, universalhyllor och hjul-/däcklager, höghyllor för truckar och mycket mer. Även ett maximalt utnyttjande av facken med den yttre anslutningen av fackplanen och de mångsidiga anslutningsmöjligheterna är framstående fördelar i detta system. Den speciella konstruktionen och det slimmade komponentsortimentet gör dessutom denna modul till en kostnadseffektiv lösning, samtidigt som den höga och välkända META-kvaliteten kan behållas.

 

Samtliga hyllgångar har dimensionerats generöst för en vikt av 500 kg per kvadratmeter och kompletterats med stålkonstruktioner, t.ex. trappor och räcken. Dessutom har META integrerat en lasthiss i lagringssystemet på gallerinivå samt i det angränsande hyllplanssystemet i flera våningar. Denna hiss är avsedd för transporter mellan olika våningar. Därutöver har stegar från systerbolaget Hailo installerats som kompletterande flyktvägar.

Detta omfattande projekt har realiserats av budkonsortiet av Förster & Krause och META. Samarbetet som gick hand i hand samt den erfarenhet som båda företag kunde erbjuda var helt säkert en garanti för en framgångsrik realisering av denna omfattande komplettlösning.

 

Vierol Aussen

Kundens uttalande
”Våra partner har tagit del av alla detaljer i de mångfaldiga kraven i vårt omfattande projekt och därefter med mycket kreativitet realiserat det på ett professionellt sätt.”


Michael Krone, VD Logistik och IT vid VIEROL AG