INTERPRINT, Arnsberg

Lagerlösningar i nytt servicecentrum

Väl arkiverade dekormönster

INTERPRINT använder lagerlösningar från META i sitt nya servicecentrum

Det nyligen öppnade servicecentret på huvudkontoret i Arnsberg är hjärtat i dekortryckeriet INTERPRINTS mönsterförsändelser och dekormönsterarkiv. Till hyllösningarna i lagret använder INTERPRINT lagersystem från META.

Med ca 1300 medarbetare runt om i värden, varav 390 finns på huvudkontoret i Arnsberg, är INTERPRINT-gruppen ett av världens ledande dekortryckerier. INTERPRINTS slogan är ”Think global, act local”, vilket är en filosofi de har arbetat utifrån i 50 år. Trä-, sten- och kreativdekorer från INTERPRINT finns på ytorna hos många trämaterial som bearbetas till möbler och golv och sedan används i inredning.

I den nya byggnaden som precis har färdigställts – och som ligger nära META – har företagets serviceavdelning slagits samman och centraliserats.  På den digitala sidan infördes samtidigt ett nytt lagerhanteringssystem, något som var en stor utmaning.

 

META1533 15x10
Dekorpappersrullarna lagras på bästa sätt i hyllsystemet META MINI-RACK.

Projektdata

Objekt: INTERPRINT, Arnsberg
Använda META-produkter: META MINI-RACK extra breda hyllställ
  META CLIP hyllställ inkl. fackavdelare

Höga krav – individuella lösningar

INTERPRINT är ett av världens ledande dekortryckerier och har ett brett utbud av olika mönstertjänster. I det nya servicecentret används både HPL-plattor (HPL – high pressure laminates) och olika typer av olika långa dekorpappersrullar. När hyllorna konstruerades var det därför viktigt att ta hänsyn till de olika formerna, längderna och vikterna hos de lagrade mönstren. I nära samarbete mellan INTERPRINT och META-Regalbau utvecklades resp. hittades, i flera projektsteg, de bästa lösningarna utifrån de olika kraven. Förutom de många kraven till följd av materialen som ska lagras samt krav från olika myndigheter var det viktigt att uppfylla brandskyddskraven. Bland annat krävdes specifika avstånd mellan mönsterrullarna och hyllorna för att säkerställa att sprinklersystemet fungerar med full effekt. INTERPRINT utvecklade därför särskilda hyllplan för pappersrullarna.
 

 

META1587 15x10
Och för arkivering av löpmeter i olika långa rör är systemet META MINI-RACK det självklara valet.
META1569 15x10
Systemet META CLIP används till laminatplattor (HPL) med påpressade dekormönster.

Olika hyllsystem

I det nya servicecentret används olika hyllsystem. För förvaring av dekorpappersrullar används hyllsystemet META MINI-RACK. Det mångsidiga och extra breda hyllstället är idealiskt tack vare sin stora lageryta som klarar höga facklaster. Det är därför den självklara lösningen för stora och tunga delar. Även för arkivering av löpmeter i olika långa behållare är det här systemet det idealiska valet. Kortare pappersrör arkiveras i en individuell kombination av META CLIP-sidoväggar med stegbalkar.

Dekormönster som redan har pressats på laminatplattor (HPL) förvaras överskådligt och uppdelat på META CLIP-hyllställ med genomgående fackavdelare.

De olika användningsområdena och individuella lösningarna hos INTERPRINT visar hur flexibla de olika hyllsystemen är. META har rätt lagersystem oavsett vad som ska lagras.

META1530 15x10
Anke Gerling (vä.) och Susanne Wünsch (hö.) tillsammans med META-områdeschef Elmar Dolle.

Kundens uttalande

Susanne Wünsch, Head of Marketing hos INTERPRINT, berättar om de båda företagens samarbete: – Vi lägger stor vikt vid hög servicekvalitet. För att vi ska kunna ge det är de individuella lagerlösningarna från META en viktig faktor.”

– Trots de höga kraven var det ett mycket konstruktivt samarbete med de olika avdelningarna från META-Regalbau, avslutar Anke Gerling från INTERPRINTS dekorutvecklingsavdelning.