Kloska Group, Rostock

Systemleverantör och servicepartner inom sjöfart, varv, industri, on-/offshore, byggnadsindustrin och hantverk

Lagring från A till Ö

Lagerteknik från META utgör grunden för lagerytorna hos Kloska Group

Kloska Group är en ledande systemleverantör och servicepartner inom sjöfart, varv, industri, on-/offshore, byggnadsindustri och hantverk. Vid olika filialer i Tyskland och andra länder håller företaget, som grundades 1981, mer än 130 000 artiklar i lager. Detta kompletteras av en rad olika attraktiva tjänster som ingår i servicesortimentet.

Möjligheten att leverera med kort varsel är en självklarhet för Kloska Group liksom dygnet-runt-service, just-in-time-leverans samt kompetent, individuell och personlig support på plats. Så kan till exempel en mångfald av olika varor från A till Ö levereras just-in-time till 8 000 skepp varje år från en av de 30 olika filialerna.

För att kunna garantera denna snabbhet och tillförlitlighet, spelar såväl de nästan 800 medarbetarna som lagerutrustningen en viktig roll. Sedan flera år tillbaka litar Kloska på de flexibla lagersystemen från META-Regalbau som därmed utgör grunden för lagerytorna. Därutöver ger de ett positivt bidrag till de övertygande leveransmöjligheterna.

 

Den två våningar höga META CLIP hyllställsanläggningen vid filialen ”Brückenweg”.

Projektdata

Objekt: Kloska Group, Rostock
Installerade META-produkter: META CLIP två våningar höga hyllställsanläggningar
  META MULTIPAL lastpallshyllor
  META kabeltrumhyllor
  META konstruktionslösning av stål

En av META MULTIPAL pallhyllanläggningarna - här i filialen ”Am Kühlhaus”.

I sin egenskap som generalleverantör av sjöfartsutrustning erbjuder företaget optimal support för internationell sjöfart för handel, färjetrafik och kryssningsskepp från filialen ”Zum Kühlhaus”. Från komplett catering och proviantleveranser till teknisk utrustning och en reservdelsservice uppfyller Kloska Rostock GmbH alla krav som ställs på en generalleverantör för sjöfartsutrustning. Detta servicesortiment avrundas med lager- och logistiktjänster samt support för driv-, hjälp- och däcksmaskiner.

För lagring av pallvaror tillämpas META MULTIPAL pallhyllor som kan anpassas till olika krav som gäller för aktuellt lagergods. Här förvaras en rad olika varor, bl.a. drycker och livsmedel, teknisk och maritim utrustning, förbruksmateriel och många andra artiklar. Smådelar lagras i en två våningar hög META CLIP hyllställsanläggning och fristående META CLIP hyllställ så att utrymmet kan utnyttjas optimalt.

I den egna nättillverkningen konstrueras och tillverkas nät för fiske och industri över hela världen. Allt är möjligt - oavsett om det rör sig om trålnät för djuphavsfiske eller fångnät som fallskyddsutrustning för personer och arbetsplatser. I egna verkstäder tillverkas och konfektioneras dessutom högvärdiga sling efter individuella specifikationer med kort varsel. Även i detta fall används pallhyllor av typ META MULTIPAL för att lagra färdigkonfektionerade nät och utgångsmaterial. Allt linmaterial tillhandahålls dessutom överskådligt på META kabeltrumhyllor för att underlätta konfektioneringen.

 

Två filialer i Rostock som exempel: ”Zum Kühlhaus” och ”Brückenweg”
Översikt och enkel hantering i nättillverkningen med hjälp av META kabeltrumhyllor.

Som teknisk leverantör stödjer företaget såväl hantverk som industriföretag med ett mångsidigt leveransprogram. Vid filialen ”Brückenweg” ligger fokus på denna målgrupp, vilket innebär att det finns en välsorterad fackhandelsbutik och angränsande stora lagerytor så att alla viktiga artiklar kan tas med direkt.

För att utrymmet ska kunna utnyttjas optimalt har META installerat en två våningar hög META CLIP hyllställsanläggning där de mest varierande artiklar avsedda för teknisk utrustning kan lagras. Alla lagerytor som har skapats kan anpassas flexibelt och möjliggör snabbast möjliga åtkomst till alla varor. Målsättningen var en skräddarsydd och flexibel lagring av olika artikelgrupper med maximalt utnyttjande av utrymmet på två våningar, samtidigt som plockningssträckorna skulle vara korta och optimerade.

Vid denna filial kan dessutom pallvara lagras optimalt i META MULTIPAL pallhyllor som har positionerats i det bakre området av denna filial.

Samspelet mellan olika flexibla lagersystem från META utgör därmed även vid filialen ”Brückenweg” grunden för den särskilda serviceidén hos Kloska när det gäller snabbhet och tillgänglighet. I ett nära samarbete mellan båda företagen resulterar detta i lagerlösningar för alla varor från A till Ö vid alla filialer.

 

Kloska Statement

Kundutlåtanden

”Planeringsfasen för att utveckla ett lager- och logistiksystem för våra båda nybyggnationer krävde en noggrann analys av våra krav och behov.
Redan från första början har META varit till vår hjälp och vi är mycket nöjda med slutresultatet.”  

Kai Waldhauer, filialledare och prokurist, Kloska Rostock GmbH