Konzolové regály pre vonkajšie priestory

Vytvorte dodatočnú skladovaciu plochu mimo skladovaciu halu!


Či už pod jestvujúcou strechou alebo na nezastavanej ploche, so systémom META MULTISTRONG HEAVY pre vonkajšie priestory tieto plochy efektívne využijete. Vďaka nášmu systému konzolových regálov v ponorne pozinkovanom prevedení Vám aj pre vonkajšie priestory ponúkame optimálne a individuálne plánované skladovacie riešenie. Patrí k tomu prípadne tiež presné prevedenie zastrešenia a bočných stien.

■  rozmery a hodnoty zaťaženia: individuálne plánovanie podľa Vašich požiadaviek
■ robustná konštrukcia ponorne pozinkovaných plechov valcovaných za tepla
■  prevedenie sa zakladá na našom mnohonásobne osvedčenom systéme konzolových regálov META MULTISTRONG HEAVY splňujúcom tiež požiadavky na vysokú záťaž
■  jednostranné alebo dvojstranné prevedenie – prehľadné a bezpečné skladovanie
■  vybavenie je možné s mriežkou, zaistením proti odvaleniu a pätníkom
■  voliteľne: zastrešenie ako aj zadné/bočné steny vrátane statického prevedenia proti zaťažení vetrom a  snehom a proti zaťažení strechy
■  konzolové ramená v rastri 100 mm s nastaviteľnou výškou (zoskrutkované)
■  stabilné spojenie hmoždinkami pomocou dodaného kotvenia podlahy (požiadavky na podstavec na dopyt)
■  na dopyt možná dodávka tiež v prevedení s povlakom (pozri ďalšie príklady)


>> Odkaz na stránku katalógu <<
>> Odkaz na stránku systému META MULTISTRONG HEAVY pre vonkajšie priestory <<