Systémy dopravnej techniky a automatizované intralogistické riešenia

Sortiment výrobkov a produktové novinky

META ILS predstavuje kombináciu skladovacej techniky META s inovatívnymi riešeniami v oblasti logistiky a dopravy (ILS = Innovative Logistic Solutions). Úspešne už sa uskutočnili niekoľké spoločné projekty, efektívne kombinujúce regálovú a dopravnú techniku ako komplexné riešenie.

Komplexným plánovaním skladovacích procesov vrátane predchádzajúcej analýzy, poradenstva a simulácie prinášame našim zákazníkom udržateľné konkurenčné výhody.

>> Odkaz na stránku dopravnej techniky <<