125 rokov spoločnosti META - Z Arnsbergu do celého sveta

Od jednoduchých klincov až k viacpodlažným policovým komplexom

125 rokov spoločnosti META - Z Arnsbergu do celého sveta

Alina Würfel & Markus Schlimbach - 10.12.2021META slaví 125. jubileum! 125-ročná existencia znamená pre podnik nepretržitý vývoj, už v súvislosti s rozširovaním podniku, reštrukturalizáciou, novými obchodnými oblasťami, sťahovaním alebo vývojom inovácií. K tomu sa navyše pridá intenzívna kooperácia a zaradenie do podnikovej skupiny Joachima Loh.


Prečítajte si tu viac a pozrite sa do obidvoch kroník k 100. a 125. firemnému výročiu:

META skladovacia technika - spoločnosť | META Regalbau (meta-online.com)