META bola spoločnosťou EcoVadis hodnotená ako bronzová!

META bola spoločnosťou EcoVadis hodnotená ako bronzová!

Markus Schlimbach - 25.10.2022


Spoločnosť META bola opäť certifikovaná spoločnosťou EcoVadis a získala bronzovú medailu. Spoločnosť EcoVadis pritom spoločnosť META dôkladne preverila v oblasti zodpovednosti podnikov.

Hlavnými bodmi preskúmania boli oblasti životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky, ako aj udržateľného obstarávania. Cieľom spoločnosti EcoVadis je zabezpečiť etickejšie a spravodlivejšie zaobchádzanie s pracovníkmi, podporiť prechod k nižším emisiám a zníženiu vplyvov na životné prostredie a v konečnom dôsledku vybudovať odolnejšie podniky a hodnotové reťazce.

Okrem toho poukazujú hodnotiace karty, takzvané scorecards, na silné stránky a oblasti s možným zlepšením, ktoré spoločnosť META ďalej využíva na realizáciu nápravných opatrení na zlepšenie v uvedených oblastiach.  Viac ako 75 000 spoločností na celom svete využíva spoločnosť EcoVadis na znižovanie rizík, podporu inovácií a budovanie dôvery a transparentnosti medzi všetkými obchodnými partnermi.