META bola spoločnosťou EcoVadis klasifikovaná strieborne!

META bola spoločnosťou EcoVadis klasifikovaná strieborne!

Alina Würfel - 14.10.2021


Spoločnosť EcoVadis dôkladne prešetrila podnikateľskú zodpovednosť spoločnosti META. Cieľom vyšetrovania boli oblasti ekológie, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného obstarávania materiálov.

Spoločnosť META bola obratom klasifikovaná ako „strieborná“. To znamená, že expert na skladovaciu techniku z nemeckého Arnsbergu patrí k prvým 25 % podnikov, ktoré spoločnosť EcoVadis doteraz celosvetovo certifikovala.

EcoVadis chce zaistiť vyššie etické a spravodlivejšie zaobchádzanie so zamestnancami, podporiť prechod k nižším emisiám, obmedziť vplyv na životné prostredie a v neposlednom rade ovplyvniť vývoj odolnejších podnikov a hodnotovotvorných reťazcov.

Takzvané scorecards navyše zobrazujú silné stránky a oblasti s možnosťami zlepšenia, ktoré môžu hodnotené podniky využiť na realizáciu opravných opatrení a tým na zlepšenie vo vyššie uvedených oblastiach. Celosvetovo využíva viac ako 75 000 podnikov služby spoločnosti EcoVadis na znižovanie rizík, podporovanie inovácií a vytváranie dôvery a transparentnosti medzi všetkými obchodnými partnermi.