Príbeh Digital.Hub spoločnosti META

Kerstin Fiedler - 18.12.2020


Výrokom „V budúcnosti už nebude stačiť len ohýbať oceľ“ sa zrodil počiatočný nápad, aby sa spoločnosť META nasťahovala do Digital.Hub Logistics v Dortmunde. Spoločnosť META proaktívne prijala výzvu digitálnej transformácie a premýšľala o nových spôsoboch zmeny, rozšírenia alebo doplnenia hlavnej obchodnej činnosti.

Nasťahovanie do Digital.Hub

Tak ako mnoho malých a stredných podnikov, ani spoločnosť META neodolala inováciám. Preto sa v roku 2018 prijalo rozhodnutie, že spoločnosť META sa s dvoma zamestnancami nasťahuje do logistického miesta Digital.Hub v Dortmunde. Digital.Hub Logistics má svoj pôvod v iniciatíve digitálnej asociácie Bitkom a je súčasťou iniciatívy Digital Hub Initiative (de:hub) Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky (BMWi) s celkovo 12 hubmi. So vzdialenosťou takmer 50 km od hlavného stanovišťa v krásnom Sauerlande v Arnsbergu sa vytvoril dostatočný odstup na to, aby sme neboli vyrušovaní každodenným obchodom.

Akcie a podujatia

Sieťam s rovnako zmýšľajúcimi a startupom so svojimi inovatívnymi produktmi a službami sa najlepšie darí na akciách a podujatiach. Aj keď to v prvom momente nie vždy vyzerá ako zmysluplne investovaný čas, zvyčajne sa to sieťam dodatočne vyplatí.

 

Tak tomu bolo aj pri „The Smart Storage System Challenge by META“. V rámci podujatia Ruhrsummit s názvom „Big Corporates Looking For Innovative Solutions“ opísala spoločnosť META problém, na čo sa mohli uchádzať startupy z celého sveta. Vo finále prezentovali tri startupy, vybrané spoločnosťou META, svoje námety na riešenia v Jahrhunderthalle v Bochume. Toto prinieslo spoločnosti META okrem veľkej medzinárodnej viditeľnosti na startup scéne aj výrazný zisk imidžu pri mladých startupoch a potenciálnych partneroch. Mohli sme tiež nadviazať kontakty so startupmi a expertmi a využiť možnosť začať konkrétne pilotné projekty a uzatvoriť spolupráce.

 

 

Interná inovácia

Aby sa celej spoločnosti META ponúkla možnosť spoznať kúsok viac inovácií a digitalizácie, spustili sa rôzne projekty. Okrem inovačného kútika s hypotézou a otázkami mesiaca vo vzťahu k inováciám boli na internom intranete zverejnené posty o aktivitách v Digital.Hub. Umožnená bola tiež účasť na podujatiach za účelom spoznania nových technológií.
„Jednoducho urobiť – Predsa by to mohlo byť dobré“ bolo motto podujatia Transfer.Festival v Digital.Hub.
Bola tu ponúknutá platforma pre priemysel, malé a stredné podniky, výskum a perspektívne talenty, kde sa nahliadlo do najnovších digitálnych inovácií z logistiky a IT. Súčasťou agendy bolo aj prepojenie s expertmi, riešiteľmi problémov a inak zmýšľajúcimi cez stavanie, plánovanie, tvorenie koncepcií, programovanie, hádanie, rozlúštenie a debatovanie. Či už Machine Learning, suverenita údajov, digitálna kultúra a transformácia, Escape Game alebo otvorené diskusie o problémoch.

Odhalilo sa,

    - ako sa môžu preniesť nové technológie do praxe,
    - ako môžu nové koncepcie a stratégie posilniť vlastný podnik,
    - ako môžu vedecké poznatky umožniť podniku rolu priekopníka
    - ako zlepšia nové metódy každodenný pracovný život

a akú pridanú hodnotu prináša zosieťovanie a digitalizácia. Ponúkla sa tiež prehliadka k téme výskum a aplikácia, ako aj drony vo výskume.


Vlastné meno – META AND YOU

S vlastným menom by sa mala pozornosť zákazníkov nasmerovať na nové aktivity spoločnosti META v Digital.Hub. META pritom zastupuje hlavnú činnosť a AND YOU sa vzťahuje na manažment partnerských vzťahov. Mala by sa tak zvýšiť miera poznania spoločnosti META tým, že sa získajú nové skupiny zákazníkov dodatočnými ponukami služieb. Okrem letákov a marketingového materiálu sa tiež vytvorila domovská stránka, na ktorej sa môžu v spoločnosti META prihlásiť startupy.

 

Best-Practice Start-up – malé a stredné podniky

Kreativita sa stretáva s expertízou. Inovatívne výkony a produkty sa stretávajú s etablovanými procesmi a sieťami: Keď startupy spolupracujú s malými a strednými podnikmi (MSP), narazia na seba svety. Všetci zúčastnení sa pritom môžu od seba učiť a spoločne využívať mnohé výhody.
Z tohto dôvodu sa spoločnosť META rozhodla ísť novou cestou a naďalej rozvíjať partnerské vzťahy so startupmi, aby sa otvárali nové obchodné polia.

Jedným z partnerov je spoločnosť MotionMiners GmbH z Dortmundu. Tento startup automatizuje a anonymizuje analýzu a optimalizáciu manuálnych procesov. Koncepcia spoločnosti MotionMiners je rozhodná, zrozumiteľná a technológia sa uskutočňuje v sklade – tam, kde je aj spoločnosť META doma. Vďaka veľkej odbytovej sieti spoločnosti META v Európe a v USA kontaktuje spoločnosť META startupy so zákazníkmi v oblasti obchodu a priemyslu, u ktorých sa ich nové produkty testujú a môže sa tvoriť spätná väzba od zákazníkov. Spoločnosť META tak startupom ponúka prístup na trh a k našim zákazníkom.

Ďalším partnerom spoločnosti META je startup Logistic Lights, ktorý ponúka flexibilnú alternatívu k Put to Light and Pick by Light. Pritom sa premieta svetelný bod na príslušnú regálovú policu, z ktorej sa má odoberať. Zapracovanie je vybavené za päť minút, produktivita sa ihneď zvýši a s pohyblivým svetelným bodom klesá únava. Z toho vyplýva vyššia miera odoberania/ukladania a predovšetkým stabilný tok materiálu. Jednoduchá manipulácia zabezpečuje vyššiu akceptáciu a zvyšuje spokojnosť zamestnancov. Podstatným rozdielom je cena. Riešenie od Logistic Lights je mnohonásobne lacnejšie ako riešenia Pick and Put by Light.

Našim zákazníkom tak dávame zreteľný signál, že spoločnosť META sa vo svojej činnosti zameriava na budúcnosť a potreby svojich zákazníkov stavia do popredia.


 

 


Optimalizácia procesov so startupmi

Skôr ako spoločnosť META odporučí produkty a služby partnerov svojim zákazníkom, tieto sa najskôr otestujú. Tak je to aj s technológiou MotionMining.
Konkrétnym projektom bolo presťahovanie oblasti malých dielov do iného závodu. Pomocou nej sa najskôr zaevidovali údaje v oblasti vychystávania malých dielov. Na základe zozbieraných údajov bolo možné vytvoriť spoľahlivý základ pre plánovanie layoutu. Tieto údaje sa vyhodnotili, aby sa napokon vypracoval finálny návrh na usporiadanie pracovných stolov, výrobkov a pracovných prostriedkov. V spolupráci s pracovníkmi vychystávania, expedíciou a vedením logistiky bolo možné vykonať presťahovanie v rámci jedného dňa. Okrem aspektu zmysluplného usporiadania rôznych pracovných prostriedkov bolo možné dosiahnuť aj zredukovanie trás a tým aj úsporu nákladov.


Vyhliadka

Zmeňme svet logistiky!
Hľadáme startupy z oblasti intralogistiky, ktorí s nami budú vyvíjať digitálne aplikácie týkajúce sa skladu. Ak chcete s nami zdieľať svoju víziu, spoločne s nami realizovať nové nápady a tvoriť niečo cenné do budúcnosti, potom by sme sa mali spoznať.

Čo ponúkame ako spoločnosť META startupom, sú:

    - Odbytová sieť v Európe a v USA. Skontaktujeme váš startup so zákazníkmi z oblasti obchodu a priemyslu, u ktorých môžete testovať nové produkty a generovať spätnú väzbu od zákazníkov, a otvoríme vám prístup na trh.
    - Podnikateľské prostredie. Ako súčasť skupiny podnikov JLU vám META AND YOU ponúka tiež konkrétne investičné možnosti prostredníctvom vlastníka a prístup k sieti úspešnej rodinnej firmy.
    - Silicon Valley Spirit. Prostredníctvom META AND YOU vám umožníme kontakt k výskumníkom a prístup k testovacím poliam vedeckých inštitúcií v Dortmunde. Taktiež ponúkame kontakt s inými MSP, ako aj vzájomné prepojenie startupov.


K domovskej stránke:  www.meta-and-you.com

portraet kerstin fiedler

O autorke

Kerstin Fiedler je vo firme META od júna 2018 a stará sa o digitálne inovácie a technológie. Popri tejto činnosti preberá v spolupráci so startupmi optimalizáciu logistických procesov.

Vo svojom voľnom čase rada športuje a vášnivo spieva v ženskom popovom zbore a capella.