META nanovo nasmeruje svoj predaj

Hans Jürgen Korth prevezme vedenie celej oblasti predaja

META nanovo nasmeruje svoj predaj

Alina Würfel - 07.10.2021


META-Regalbau z nemeckého Arnsbergu, odborník na skladovaciu techniku, reštrukturalizoval svoje oddelenie predaja a uskutočnil zmeny vo vedení podniku. Vedenie predaja prevzal Hans Jürgen Korth, ktorý v spoločnosti META už od roku 2012 zastáva zodpovednú funkciu.

Hans Jürgen Korth nastúpil v roku 2012 ako vedúci oddelenia medzinárodného predaja spoločnosti META. Od tej doby neustále narastali exportné aktivity spoločnosti META vznikom nových dcérskych spoločností, pobočiek alebo získaním predajných partnerov. Výsledkami úspešnej práce predchádzajúcich rokov je tiež rozvoj kľúčového predajného oddelenia na medzinárodnej úrovni a získanie nových významných zákazníkov.

Keďže štátne hranice nehrajú pri predaji žiadnu veľkú rolu, bolo pod vedením Hansa Jürgena Kortha zrušené klasické rozdelenie na tuzemsko a export a predovšetkým v oblasti technických projektov boli zlúčené oddelenia. Navyše bola zriadením nového tímu podstatne rozšírená digitálna podpora zákazníkov.

„Vďaka tomuto opatreniu spojíme naše kompetencie a skúsenosti a poskytneme tak našim zákazníkom o veľa lepší servis – a to v cezhraničnom rámci“ vysvetľuje  Hans Jürgen Korth toto opatrenie.

Hans Jürgen Korth spolu s konateľom spoločnosti META Dr. Klausom Vatterom (zľava doprava).