Spoločnosť META ocenila dlhoročné zamestnankyne a zamestnancov

Zišlo sa 380 rokov skúseností v oblasti skladovacej techniky

Spoločnosť META ocenila dlhoročné zamestnankyne a zamestnancov

Markus Schlimbach - 05.12.2022

Minulý piatok sa konala jubilejná oslava firmy z nemeckého Arnsbergu špecializujúcej sa na skladovaciu techniku. Bolo ocenených 23 pracovníkov za ich 40-, 25- a 10-ročnú vernú prácu pre spoločnosť.

Predchádzajúci piatok sa v sídle spoločnosti META v Arnsbergu zišlo celkom 380 rokov skúseností v oblasti skladovacej techniky.  Generálny riaditeľ Dr. Klaus Vatter a ďalší vedúci pracovníci v svojich prejavoch ocenili významný pracovný podiel týchto pracovníkov a poďakovali sa za ich vernosť a dlhoročnú prácu. Jubilanti si potom za prítomnosti podnikovej zamestnaneckej rady vyzdvihli svoje ocenenia.

Za 40 rokov angažovanej práce boli vyznamenaní Jörg Bierbach, Joao Brites Faustino a Detlef Gäbel. Už 25 rokov v podniku pracujú Björn Bremecke, Georg Gatys, Mirko Rüther a Lars Sander. Desaťročnú vernosť preukázali firme Marcel Antoni, Dennis Becker, Sven Eidens, Sebastian Fehd, Christin Franksmann, Peter Hermes, Hans-Jürgen Korth, Mehmet Kurt, Jan Morwitz, Rosario Passarello, Sarah Schmitz, Carsten Schulte, Tobias Tacke, Markus Tillmann, Dirk Weichert a Tamara Wulf.

 

Dlhoroční zamestnanci spoločnosti META spolu s generálnym riaditeľom Dr. Klausom Vatterom.