Udržateľnosť v spoločnosti META

Naša cesta ku klimaticky neutrálnej spoločnosti

V spoločnosti META má téma ochrany životného prostredia obzvlášť veľkú prioritu.  Z toho dôvodu sa spoločnosť META pripojila k iniciatívnemu projektu „Cesta ku klimaticky neutrálnej spoločnosti“ a využíva pritom na tejto ceste poradenstvo odborníkov.

Cieľ tejto transformácie je jasne vytýčený: META sa stane klimaticky neutrálnou! Spoločnosť META sa tak podieľa na celospoločenskej úlohe – a to celkom bez takzvaného greenwashingu. Identifikovali sme už rôzne opatrenia, potrebné úpravy a riešenia problémov, ktoré v budúcnu zrealizujeme.

Ďalšie informácie o projektu „Cesta ku klimaticky neutrálnej spoločnosti“: www.klimaschutz-unternehmen.de

 

DIN ISO 50001

Certifikácia podľa DIN EN ISO 50001 : 2018

Spoločnosť META používa certifikovaný systém hospodárenia s energiou podľa normy DIN EN ISO 50001 : 2018 a aktívne tým podporuje životné prostredie.

 

EcoVadis Silber 2023

Certifikácia EcoVadis

Spoločnosť EcoVadis pritom dôkladne podrobila skúške podnikateľskú zodpovednosť spoločnosti META. V rámci certifikačného procesu boli preskúšané oblasti životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky, ako aj udržateľného obstarávania.